Remissinstanserna: Orimligt hårda busskrav i EU-klimatförslag

EU-förslaget om höjda klimatkrav på försäljningen av tunga fordon får ett brett välkomnade från svenska remissinsatser. Men kraven på bussarnas omställning anses för skarpa för de bussar som kan gå längre.

Fordonstillverkaren Volvo välkomnar att tillverkare kan låna och spara från andra aktörer för att nå utsläppskraven som stegvis höjs för nyfordonsförsäljningen. <br>
Fordonstillverkaren Volvo välkomnar att tillverkare kan låna och spara från andra aktörer för att nå utsläppskraven som stegvis höjs för nyfordonsförsäljningen.
Foto: Jan-Joseph Stok © European Union , 2014
0:000:00