Debatt

"Regeringens beslut ett erkännande av viltturismen"

DEBATT. Regeringens beslut att ta in företrädare för natur- och ekoturism i viltförvaltningsdelegationerna har fått skarp kritik. Men beskedet förbättrar utsikterna att skapa nya jobb på landsbygden runt våra viltstammar, skriver Peter Jiborn och Leif Öster från Ekoturismföreningen.

När det gäller framtida företrädare för lokal natur- och ekoturism vill vi också klargöra att viltturism handlar om allt från bäversafari till ansvarsfull björnjakt, skriver Peter Jiborn och Leif Öster.
När det gäller framtida företrädare för lokal natur- och ekoturism vill vi också klargöra att viltturism handlar om allt från bäversafari till ansvarsfull björnjakt, skriver Peter Jiborn och Leif Öster.Foto: Ekoturismföreningen
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Per Jiborn, generalsekreterare i Ekoturismföreningen
Leif Öster, styrelseledamot i Ekoturismföreningen

Nyligen beslutade regeringen att utöka landets viltförvaltningsdelegationer med två ledamöter. En av dessa ska företräda lokal natur- och ekoturism. Regeringens beslut har fått skarp kritik från främst Svenska Jägareförbundet, som påstår att beslutet rubbar balansen mellan olika intressen.

Ett erkännande av viltturismen

Men vi menar att regeringens beslut synliggör landsbygdens turismnäring och är ett erkännande av viltturismens potential. Jakt- och viltskådningsturism skapar redan i dag viktiga jobb på landsbygden. Ungefär halva jägarkåren är per definition jaktturister när de reser bort eller övernattar i samband med jakt, men många fler jobb kan skapas runt Sveriges viltstammar.

Ingen oro för obalans

När det gäller kritiken om en rubbad balans mellan olika intressen kan Ekoturismföreningen konstatera att redan i dag har de flesta ledamöterna ett stort intresse för vilt, jakt och skog. Det är därför de har tilldelats en plats i viltförvaltningsdelegationerna och vi har svårt att se att två nya ledamöter i grunden förändrar detta.

Från bäversafari till björnjakt

När det gäller framtida företrädare för lokal natur- och ekoturism vill vi också klargöra att viltturism handlar om allt från bäversafari till ansvarsfull björnjakt. Några av våra framtida företrädare kan mycket väl vara jägare, flera kommer vara markägare, några kanske kombinerar viltturism med fårskötsel och i framtiden hoppas vi få se mer samverkan mellan rennäring, fäbodsbruk och viltturism.

Vilt kan öka tillväxt

Svensk besöksnäring växer och natur- och ekoturismen är en av landsbygdens möjligheter till fortsatt försörjning, nya jobb och regional tillväxt. Vild och vacker natur i allmänhet och vilda djur i synnerhet är turismmagneter som stärker vår attraktionskraft både här hemma och på internationella marknader. Hur resursen vilt kan bidra till fortsatt tillväxt runt om i Sverige och växande exportintäkter, kommer därför vara vårt fokus i viltförvaltningsdelegationerna. Det är en ambition som vi tror delas av många av landsbygdens markägare och jägare.

Viltets värden för alla

Vägledande för vårt arbete kommer vara den vision som Naturvårdsverket formulerade i sin nya strategi för svensk viltförvaltning - nämligen ”en viltförvaltning i balans gör att alla kan uppleva viltets värden.” Delegationerna ska alltså balansera och prioritera mellan olika verksamheter och intressen för största möjliga samhällsnytta till gagn för landsbygden, biologisk mångfald och Sveriges befolkning i stort. Vi vill även verka för att natur- och ekoturism blir ett smörjmedel som luckrar upp fastlåsta positioner, och där nya konstellationer kan skapas utifrån professionella affärsidéer. Under de senaste åren har vi visat hur vargturism kan förenas med fåruppfödning, hur viltskådningsföretag skulle kunna samverka med jaktlag och hur vildsvinssafaris kan ge extra intäkter till bygdens gårdsbutiker.

Landsbygden behöver inte nya strider

Svensk landsbygd behöver inte nya uppslitande politiska strider, utan samtal om och resurser till för att utveckla vår viltturism tillsammans med jägare, markägare, fårskötare, livsmedelsförädlare, gårdsbutiker och andra goda krafter. En sådan uttalad jobb- och företagssatsning på landsbygden, över de politiska blockgränserna och vargdebattens skyttegravar, hoppas vi därför blir regeringens nästa initiativ på det här området.

Dokumentation

Debatt på Altinget

Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Vill du medverka i debatten? Kontakta debattredaktör Ola Hjalmarsson på [email protected]E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00