Debatt

Regeringen hoppades att sveket mot försöksdjuren skulle gå obemärkt förbi

I ett EU-direktiv från 2010 finns den tydliga målsättningen att alla försök på levande djur ska ersättas när det är vetenskapligt möjligt. Det är inte värdigt ett land som påstår sig vara världsledande inom djurfrågor att försvåra det arbetet, skriver Djurens rätts riksordförande Camilla Bergvall.

På en skriftlig fråga i riksdagen fick landsbygdsminister Peter Kullgren möjligheten att svara på om han kommer att verka för fortsatt finansiering av Sveriges 3R-center för att verksamheten ska kunna bedrivas i samma omfattning som tidigare. Ministerns svar redogjorde för djurförsöksläget i Sverige, sådant som frågeställaren givetvis redan kände till, och utgjorde närmast en hånfull uppvisning i att undvika att svara på frågan. Regeringens svek mot både djur och medborgare var ett faktum, skriver debattören.
På en skriftlig fråga i riksdagen fick landsbygdsminister Peter Kullgren möjligheten att svara på om han kommer att verka för fortsatt finansiering av Sveriges 3R-center för att verksamheten ska kunna bedrivas i samma omfattning som tidigare. Ministerns svar redogjorde för djurförsöksläget i Sverige, sådant som frågeställaren givetvis redan kände till, och utgjorde närmast en hånfull uppvisning i att undvika att svara på frågan. Regeringens svek mot både djur och medborgare var ett faktum, skriver debattören.Foto: Pontus Lundahl/TT
Camilla Bergvall
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Vid en första anblick var budgetpropositionen fri från orosmoln gällande arbetet mot djurförsök. Ett stycke med rubriken ”Fortsatt arbete med att ersätta, begränsa och förfina användningen av försöksdjur” pekades Sveriges 3R-center ut som ett viktigt kompetenscentrum och en etablerad kontaktpunkt. Det gav känslan av att centret med sin finansiering på 15 miljoner årligen gjorts till en självklar och viktig del i Sveriges arbete med att ersätta, minska och förfina användningen av djurförsök. Det skulle visa sig att det inte fanns några siffror som kunde backa upp dessa fina ord.

På en skriftlig fråga i riksdagen fick landsbygdsminister Peter Kullgren möjligheten att svara på om han kommer att verka för fortsatt finansiering av Sveriges 3R-center för att verksamheten ska kunna bedrivas i samma omfattning som tidigare. Ministerns svar redogjorde för djurförsöksläget i Sverige, sådant som frågeställaren givetvis redan kände till, och utgjorde närmast en hånfull uppvisning i att undvika att svara på frågan. Regeringens svek mot både djur och medborgare var ett faktum.

Centret kvar på pappret men inte i praktiken

Sveriges 3R-center har funnits sedan 2017 och har, precis som regeringen skriver i budgetpropositionen, byggts upp i samverkan med företrädare från forskarsamhället, industrin och djurskyddsorganisationer. Detta har inte kunnat ske över en natt. Under dessa sex år har centret byggts upp till en välfungerande verksamhet med allt större betydelse, både nationellt såväl som utanför Sveriges gränser. Att rycka undan mattan på det här sättet innebär ett stort kliv bakåt i arbetet för djurfri forskning och kommer ta år att ta ikapp. De varslade tjänsterna är redan ett faktum och 3R-centrets anställda ser ut att krympa från tolv personer till en skara på tre. Centret kommer alltså i högre grad finnas kvar på pappret än i praktiken.

Nu är det dags att regeringen och Sverigedemokraterna visar att de menar allvar med de fina orden om att arbetet som Sveriges 3R-center påbörjat ska få fortsätta.

I ett EU-direktiv från 2010 finns den tydliga målsättningen att alla försök på levande djur ska ersättas när det är vetenskapligt möjligt. Det är inte värdigt ett land som påstår sig vara världsledande inom djurfrågor att försvåra det arbetet. Att helt bortse från den stora betydelse 3R-centret innebär för såväl djur som för Sverige som forskningsnation är under all kritik.

Visa att ni menar allvar

Djurens Rätt grundades 1882 som en reaktion på de plågsamma djurförsöken. När Sverige fick 3R-centret på plats var det efterlängtat och en stor framgång. Förhoppningen att Sverige äntligen skulle ta på sig ledartröjan och bli en förebild när det kommer till innovation och en mer etisk forskningstradition var stor. Men nu raseras den bilden av regeringen och Sverigedemokraterna.

För att uppmana regeringen att rätta till det här omgående startade Djurens Rätt ett upprop. Under de två första veckorna skrev nästan 15 000 personer under vilket visar på det starka stödet hos allmänheten. En majoritet av Sveriges medborgare vill att djurförsöken ska fasas ut. Dessutom råder det en bred samsyn mellan riksdagspartierna om att en djurfri forskning är målet. Nu är det dags att regeringen och Sverigedemokraterna visar att de menar allvar med de fina orden om att arbetet som Sveriges 3R-center påbörjat ska få fortsätta. Allt annat vore ett oförlåtligt svek mot både djuren och det svenska folket

Nämnda personer

Peter Kullgren

Landsbygdsminister (KD)

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00