Plastexportförbud ifrågasätts: ”En papperstiger”

BASELKONVENTIONEN. EU:s nya regler om förbud mot plastexport stöter på patrull redan innan de trätt i kraft. Aktörerna i Sverige anser att regelverket mest leder till ytterligare pappersarbete, de europeiska paraplyorganet varnar för mer förbränning och deponi, men Naturvårdsverkets expert anser att det är viktigt att lyfta blicken.

Efter omfattande debatt om det europeiska ansvaret för sopberg och floder fyllda med plastavfall i Sydostasien har det politiska arbetet med att skärpa upp exporten av plast tagit ytterligare steg.

Strax innan årsskiftet lade EU-kommissionen fram förslaget till den delegerade förordning som ska implementera överenskomna förändringar i Baselkonventionen i unionen från årsskiftet.

– Dessa nya regler sänder en tydlig signal om att EU tar ansvar för det avfall som vi genererar. Exporten av plastavfall kommer bara att bli tillåten under väldigt strikta förhållanden. Exporten av osorterad plast utanför OECD kommer att bli helt förbjuden, sa miljökommissionären Sinkevičius i ett uttalande.

Men svenska branschintressen är inte särskilt imponerade av de nya reglerna. De nya kraven lär varken leda till ökad materialåtervinning eller utsortering.
– Som jag ser det blir det mer pappersjobb och mer administration på kort sikt, säger Mattias Philipsson på Svensk plaståtervinning, som sköter sorteringen av den insamlade hushållsplastavfallet i Sverige.

Svensk platsåtervinning, som endast exporterar inom EU, befarar istället att de nya reglerna sätter käppar i hjulen för den inomeuropeiska exporten som är viktig för att nå de europeiska återvinningsmålen.

Login