Petroleumbranschen vill ha uppdaterad beredskap för drivmedel

BEREDSKAP. Petroleum- och biodrivmedelsbranschen lovar att bli klimatneutral senast år 2045, men kräver att politiken levererar en nationell klimatanpassad plan för beredskap och drivmedelshantering. Från Energimyndigheten lyder budskapet att det arbetet redan är i full gång.

I början av veckan presenterade petroleum- och drivmedelsbranschen sin färdplan för att bli klimatneutral till år 2045. Färdplanen är en av många branschplaner för klimatarbete som har arbetats fram under regeringens initiativ Fossilfritt Sverige.

– Vi vill bidra och visa att vi är en del i det här väldigt viktiga pusslet som ska leda oss til ett klimatneturalt samhälle, sade Johan G Andersson, vd för Svenska petroleum och drivmedelsinstitutet, vid det seminarium där rapporten presenterades.

Men omställningen mot klimatneutralitet ökar behovet av en nationell plan för beredskap och drivmedelshantering, enligt branschen som vill få tydligare riktlinjer för sin roll i totalförsvaret. Den ökande andelen el och förnybara drivmedel inom transportsektorn förändrar förutsättningarna för beredskapslagringen av olja och drivmedel, skriver branschen i sin rapport.

Login