Penilla Gunther: Fortsatt viktigt med småskalig vattenkraft

REPLIK DEBATT: Politikerna tvekar inte inför att ställa miljökrav på vattenkraftbolagen. Men miljökraven måste vara hanterbara och realistiska. Det skriver Kristdemokraternas energipolitiska talesperson Penilla Gunther i ett svar till Älvräddarnas ordförande Christer Borg som anklagar politikerna för att vara fega.

Av Penilla Gunther
riksdagsledamot och energipolitisk talesperson för Kristdemokraterna

Christer Borg, ordförande för Älvräddarna, slår högt och lågt i en debattartikel om vattenkraften. Enligt honom tvekar politikerna om att ställa miljökrav både på de småskaliga och på de stora kraftverkens ägare. Nej, varför skulle vi tveka över det? Men kraven måste vara hanterbara efter bärkraft på de i första hand småföretagen, och även ha en realistisk syn på effekten av åtgärderna.

I en motion till riksdagen skrev jag om det motsägelsefulla uppdrag som Länsstyrelserna har; att dels utföra tillsyn och se till att lagstiftning verkställs, dels utveckla företagen på landsbygden, där egen elförsörjning varit och är en nödvändighet för lönsamheten.

Märklig syn på företagande

Borg skriver om den småskaliga vattenkraften, att ”det behövs minst tio kraftverk…för att skapa ett enda arbetstillfälle” och att ”de har alltså ingen nationell betydelse”. Det är inte den verklighet jag har sett ute i landet. Alla arbetstillfällen har betydelse, alla företag har betydelse för den regionala utvecklingen av Sverige.

Det är en märklig syn på företagande som Borg ger uttryck för. För att kunna göra bra investeringar för miljöförbättringar, krävs skatteintäkter. Ska en ”utrivningsfond” kunna skapas som Borg föreslår för att kunna byta ut små kraftverk, handlar det inte bara om bidrag till ägarna; det handlar om inställningen till verksamheter som i många fall funnits där i generationer.

Självklart med miljökrav

Jag har stor respekt för det ekosystem vi har i Sverige och Norden. Som kristdemokrat värnar jag förvaltarskapsprincipen och därmed arbetet för en långsiktigt hållbar havs- och vattenmiljö. Oavsett stora eller små kraftverk så är det självklart att miljökrav ska kunna ställas.

I dag står svensk elproduktion på två starka ben; vattenkraften och kärnkraften, men där de andra energislagen som kraftvärme, vindkraft och övrig förnybar energiproduktion måste utvecklas än mer. Målet för den svenska energipolitiken, att förena ekologisk hållbarhet, konkurrenskraft och försörjningstrygghet, innebär ett ansvar för oss politiker att väga åtgärder för och mot varandra, så även i frågan om förvaltning av vatten- och fiskvägar.

Forrige artikel Christer Borg: Vattenförvaltningen slutar med en tummetott? Christer Borg: Vattenförvaltningen slutar med en tummetott? Næste artikel Ingemar Nilsson: Hårdare krav på vattenkraften hotar klimatmålen Ingemar Nilsson: Hårdare krav på vattenkraften hotar klimatmålen
 • Rapportera

  Per på vattenkraften.se

  Egen elförsörjning nödvändighet...

  Pernilla skriver i sin artikel om att detta inte är den verklighet hon har sett ute i landet. Vilken är då den verklighet hon sett?
  Vi har i Sverige inte längre kvarnar och bruk vid varenda litet vattenkraftverk och det är inte så kraftverken används längre. Det handlar inte om små företag som producerar el för eget behov. Idag ägs dessa kraftverk av människor, och nu säger jag väl emot herr Borg men detta är i vart fall sant här omkring, som struntar fullständigt i den akvatiska miljön. De ger blanka rackarn i vilka arter som hotas av utrotning p.g.a. deras kraftverk och de slår sig mer än gärna för bröstet och orerar vitt och brett om hur miljövänliga vattenkraftverken är.

  Nåväl, detta är inte sant. För miljön i vattnet är all vattenkraft, som den ser ut idag en ren och skär katastrof. Att det handlar om arbetstillfällen i glesbygd är ju löjligt att ens påstå. Lägg ner alla små vattenkraftverk och de som eventuellt blir utan jobb på grund av detta är bara en bråkdel av de som fick från t.ex. SAAB.

  Varför fick förresten alla människor på SAAB gå?
  Jo, Det var inte lönsamt.
  Kan detta vara en sanning i en marknadsekonomi, om ett företag inte kan bära sina egna kostnader så går företaget med största sannolikhet omkull?

  Varför skulle vi göra någon skillnad för vattenkraftverken som genom sin blotta existens förhindrar verksamheter som andra skulle kunna livnära sig och dessutom många fler än de som idag har ett vattenkraftverk som en bisyssla.

  Och betänk nu att jag inte ens tagit upp ramdirektivet för vatten där det nu är än närmre att Sverige skall få pisk på fingrarna, i form av viten, för att vi inte fixar till våra vatten. Nej sluta särbehandla vattenkraften och se till att de får göra rätt för sig eller försvinna och ta sitt skrot med sig.

 • Rapportera

  Per på vattenkraften.se

  Det blev tjall med länken

  Ni kan se vattenkraften här:
  http://vattenkraften.se

  Och Pernilla är hjärtligt välkommen hit till Alingsås så skall jag visa runt en sväng. Vi har massor med småskalig vattenkraft här både olagliga och lagliga. Kontakta mig via altinget så löser vi det

Centern vill kalla Per Bolund till finansutskottet

Centern vill kalla Per Bolund till finansutskottet

TAXONOMIN. Centern vill att finansmarknadsminister Per Bolund (MP) kallas till finansutskottet för att ge svar om Sveriges agerande i förhandlingarna kring EU:s taxonomi. "Vi vet fortfarande inte vad regeringen tycker i sak" säger C:s finanspolitiska talesperson Rickard Nordin till Altinget.