Parlamentet kan öppna dörren för klimatstöd till gasprojekt

JTF. Fonden som ska gå till att ställa om EU till nettonollutsläpp kan öppna för att gasprojekt kan få stöd. I alla fall om flera parlamentsutskotts nuvarande linje överlever hela vägen i förhandlingarna.
– Gärna gas, men inte fossilgas, säger Erik Bergkvist, S-parlamentariker.

Ska Polen behöva ställa sig bakom 2050-klimatmålet i unionen för att få ta del av klimatomställningspengarna avsatta för utsläppstunga regioner?

Det var en av de känsligare frågorna inför att EU-kommissionen la fram sitt förslag för en fond för rättvis omställning, JTF. Och det fortsätter att vara en öm punkt i förhandlingarna mellan lagstiftarna.

Kommissionens förslag lämnar dörrarna öppna för att ansökande länder inte behöver ställa sig bakom det specifika målet, men kräver samtidigt att det specificeras hur en region ska kunna nå nettonollutsläpp för att den ska kunna få stöd.

Ministerrådet ställer i sin kompromiss krav på att Polen måste beskriva hur deras insats bidrar till målet, men har ingen tvingande skrivning på att de måste ställa upp.
– Det har inte varit på tapeten heller, säger en förhandlare till Altinget.

I EU-parlamentet ser man istället ut att försöka få igenom krav på att frysa två tredjedelar av pengarna som landet har rätt till, tills dess att landet ifråga ställer upp på målet.

S-parlamentarikern Erik Bergkvist, som sitter i ansvariga regionala utvecklingsutskottet, tror att den skarpa linjen kan få uppbackning i parlamentet, men ser det som mer otroligt att den ska överleva i samtalen med ministerrådet.

– Det kommer att bli en av de absolut tuffare förhandlingarna, säger Erik Bergkvist till Altinget.

Login