Debatt

Pär Holmgren: Släng Energistadgefördraget på historiens soptipp

Sverige bör följa de stora europeiska länderna Italien, Tyskland, Frankrike och Spanien och lämna fördraget. Det skriver Pär Holmgren, europaparlamentariker (MP).

Europa måste göra sig av med det som håller oss kvar i fossilberoendet, skriver Pär Holmgren (MP).
Europa måste göra sig av med det som håller oss kvar i fossilberoendet, skriver Pär Holmgren (MP).Foto: Fredrik Persson / TT
Pär Holmgren
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Efter det delvis misslyckade COP27 måste arbetet med att stoppa klimatförändringarna fortsätta. Det finns många trådar att dra i samtidigt, och det är precis vad den gröna gruppen i Europaparlamentet gör.

En viktig fråga som kommit upp på bordet i samband med omläggningen av energimarknaden är det så kallade Energistadgefördraget (på engelska Energy Charter Treaty, ECT) som sedan början av 90-talet skyddar investerare mot staters regleringar av energimarknaden. ECT har under senare år alltmer blivit en bromskloss mot förnybar energi och skyddar framförallt fossil energi. Stater som vill lägga om sina energimarknader kan ställas inför domstolar som inrättats genom ECT och tvingas betala enorma belopp till ägare och leverantörer av fossil energi.

Senast i augusti dömdes Italien att betala en kvarts miljard euro till ett brittiskt olje- och gas företag, nästan tio gånger så mycket som företaget investerat. ECT skyddar nämligen inte bara gjorda investeringar utan även framtida vinster.

ECT är en form av så kallad Investor-state dispute settlement, något den gröna gruppen traditionellt alltid motsätter sig i alla internationella fördrag just för att det har en sådan konserverande effekt som ofta hindrar utveckling mot grönare och mer förnybara marknader.

Men nu kan ECT vara på väg att undanröjas. Italien lämnade fördraget för flera år sedan. Nyligen meddelade Frankrike, Tyskland, Spanien, Nederländerna, Polen och Slovakien att de också tänker dra sig ur.

Släng ECT på historiens soptipp.

Föredraget fortfarande en bromskloss

Under flera år har det pågått förhandlingar om att försöka förnya och modernisera fördraget. På vissa punkter har man lyckats, men i det stora hela är fördraget fortfarande en bromskloss. De stora ECT-kritiska länderna sade också nej till att förnya fördraget vid ett möte i Europeiska rådet för bara några veckor sedan och gav EU-kommissionen, som lett arbetet med den nya versionen, en bakläxa.

Nu kräver vi gröna i Europaparlamentet: Släng ECT på historiens soptipp. Europaparlamentet har fördragsfrågan uppe på bordet på torsdagen. Men framför allt bör Sverige följa de stora europeiska länderna Italien, Tyskland, Frankrike och Spanien och lämna fördraget. Helst bör alla europeiska länder göra samma sak. Europa måste göra sig av med det som håller oss kvar i fossilberoendet.


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00