Olika syn på när skogsförslagen kan bli verklighet

DEADLINE. Centerpartiets Peter Helander tror inte tidsplanen för när Skogsutredningens förslag ska vara på plats kommer att hålla. Men miljödepartementet arbetar fortsatt för att få igenom förslagen till sommaren.

Skogsutredningen levererade under måndagen sitt slutbetänkande. Bland de 50 förslagen ingår förändringar i tre lagar och tre förordningar.

Enligt Januariavtalet ska dessa vara på plats den 1 juni 2021. Men Peter Helander, som företräder Centerpartiet i de skogspolitiska frågorna, bedömer att tidsplanen inte kommer att hålla.

Det faktum att utredningen fick ytterligare fem månader på sig att ro för sitt arbete, gör att regelförändringarna också kommer att dröja, är C:s analys.

– Såsom i många andra punkter i Januariavtalet är det så att när vi skjuter fram utredningen, så måste man skjuta fram resten också. För det blir ju en process när vi ska förhandla underlaget, det ska remitteras, det ska skrivas en proposition och den ska på lagrådsremiss. Så det är bara fysiskt så att tiden måste förflyta lite, säger han till Altinget.

Så du tror snarare på slutet på 2021?
– Ja, och det viktigaste för oss är att det här måste bli verklighet under mandatperioden. Det är en punkt i Januariavtalet som vi måste leverera, säger Helander till Altinget.

Login