Debatt

Ohälsosamma matvanor är ett hot mot folkhälsan

I dag har var femte svensk inte råd att äta frukt och grönt enligt riktlinjerna. Med en helt slopad moms motverkar vi dagens utveckling – där god folkhälsa är en klassfråga, skriver David von Laskowski, vd Greenfood och Picadeli.

”Hundratusentals svenska hushåll, närmare 15 procent, säger sig aldrig äta frukt och grönt enligt kostråden.”
”Hundratusentals svenska hushåll, närmare 15 procent, säger sig aldrig äta frukt och grönt enligt kostråden.”Foto: Tomas Oneborg/SvD/TT
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

En vuxen person ska äta minst 400 gram frukt och grönsaker per dag för att få i sig tillräckligt med näringsämnen, enligt WHO. Men bara 9 procent kommer upp i tillräckliga nivåer. Miljontals svenskar äter för ohälsosamt, varje dag. Detta samtidigt som var fjärde svensk riskerar att dö i förtid på grund av ohälsosamma matvanor.

Slopa moms på frukt och grönt

Därför är det glädjande att ta del av forskningsinsikterna i SNS-rapporten Preventionens betydelse för finansieringen av framtidens vård och omsorg. Kristian Bolin, professor i hälsoekonomi, har undersökt hur stora besparingar som kan göras inom hälso- och sjukvården om våra levnadsvanor förbättras. Ett av rapportens förslag är att utreda en radikalt sänkt moms på mat som är bra för hälsan, vilket skulle säkerställa att våra levnadsvanor förbättras på ett varaktigt och kostnadseffektivt sätt.

Tanken är god. Men vi vill gå längre än så. Vi har under flera år argumenterat för en helt slopad moms på frukt och grönt. Det skulle inte bara främja mer hälsosamma vanor, utan också motverka dagens utveckling där god folkhälsa är en klassfråga. Enligt Livsmedelsverket har människor med svagare socioekonomisk status mindre hälsosamma vanor jämfört med de med högre socioekonomisk status.

Vad är det som hindrar våra beslutsfattare från att inse att frukt och grönt är för dyrt?

Och vi har svenskarna på vår sida. I Vegocracy, den årligen återkommande undersökningen som utforskar svenskarnas matvanor, svarar 79 procent att de skulle äta mer frukt och grönt om momsen togs bort. Både forskningen och befolkningen efterfrågar det. Vad är det som hindrar våra beslutsfattare från att inse att frukt och grönt är för dyrt? I rapporten uppger var femte svensk att de inte har råd att äta enligt riktlinjerna, och 73 procent skulle äta mer hälsosamt om det vore billigare.

Se hälsa som en klassfråga

Inte minst de stigande matpriserna står i vägen för hälsosamma matvanor, och det slår hårt mot låginkomsthushållen. Enligt en analys från Livsmedelsverket svarar 44 procent av dessa hushåll att de köpt mindre färska grönsaker under ekonomikrisens 2023, och 35 procent har minskat ner på frukt. Hälsa ska aldrig vara en klassfråga. Hälsosam mat ska aldrig vara ett privilegium men det är precis vad det har blivit.

En grupp som är särskilt utsatt är barnfamiljerna. Hundratusentals svenska hushåll, närmare 15 procent, säger sig aldrig äta frukt och grönt enligt kostråden. Detta trots att näringsrik mat är avgörande för barns utveckling. Varför? En stor andel säger att de helt enkelt inte har råd. Hur kan det vara verkligheten i välfärdslandet Sverige?

I dag har grönsaker en momssats på 12 procent, medan flygresor och taxiresor ligger på sex procent. Ska vi tolka det som att samhället vill främja flygresandet men inte hälsosamma matvanor? Vissa branscher är undantagna momsplikt, till exempel sjukvård, tandvård, omsorg och skolor. Vi anser att det är hög tid att inkludera den hälsosamma maten här.

Matpriserna slår mot hushållen

Vi behöver gemensamt säkerställa att alla Sveriges invånare har råd att äta frukt och grönt enligt kostråden. En radikalt minskad moms är ett steg i rätt riktning. Men när den svenska folkhälsan står på spel behöver vi vidta åtgärder som speglar allvaret i situationen.

Sverige har en lång historik av folkhälsofrämjande arbete. Vi är stolta över allt från tallriksmodellen till friskvårdsbidraget. Nu kan vi än en gång visa att folkhälsan står högt på agendan, genom en helt avskaffad moms på frukt och grönsaker. Bra matvanor räddar liv.


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00