Debatt

Oacceptabelt att djur får lida för att människor ska äta gåslever och bära päls

Sveriges regering behöver vara en stark röst för djuren och ge djurfrågorna mer utrymme under det halvår som Sverige håller i ministerrådets ordförandeklubba. Det skriver Camilla Bergvall, riksordförande Djurens Rätt.

Gäss tvångsmatas för att man ska kunna producera gåslever.
Gäss tvångsmatas för att man ska kunna producera gåslever.Foto: Bebeto Matthews/AP Photo/TT
Camilla Bergvall
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

På EU-nivå pågår just nu en stor revidering av djurskyddslagstiftningen och kommissionen ska under andra halvan av 2023 presentera en rad lagstiftningsförslag. Sverige bör använda de möjligheter som finns under vårt ordförandeskap men även efter för att lyfta upp viktiga djurskyddsfrågor på den politiska agendan och verka för att EU-kommissionens lagstiftningsförslag blir ambitiösa med potential till ordentliga förbättringar för djuren. Sverige har en väldigt viktig roll här och Djurens Rätt vill påminna om följande delar som Sverige behöver vara pådrivande i för att öka chanserna att de blir del av den nya lagstiftningen.

Förbjud djur i bur

Det behövs ett förbud mot burhållning av djur, i linje med det framgångsrika medborgarinitiativet End the Cage Age. Förbudet måste omfatta alla djur, som hönor, vaktlar, ankor, gäss, kaniner, kalvar i ensamboxar och fixerade grisar. Sverige har tidigare uttalat stöd för End the Cage Age vilket vi ser mycket positivt på, men för att omställningen ska gå så snabbt som möjligt är det viktigt att medlemsländer är pådrivande.

Medborgarinitiativet Fur Free Europe uppmanar EU att förbjuda pälsdjursfarmning och försäljning av pälsprodukter, inom hela unionen. Över 1,7 miljoner medborgare skrev under inom loppet av bara tio månader, varav över 100 000 kommer från Sverige. Stödet har varit enormt. När frågan inom kort landar på EU-kommissionens bord, förväntar vi oss att initiativet har svenska regeringens stöd.

En annan fråga där Sverige varit pådrivande men kan göra mer, är djurtransporterna. Trots regelbundna skandaler tillåts fortfarande djur transporteras under helt oacceptabla förhållanden i dagar, veckor, månader – både inom EU och till länder utanför unionen. Sverige behöver uttala sitt stöd för ett förbud mot export av levande djur till länder utanför EU. Det räcker inte att skärpa reglerna och kontrollerna, som flertalet medlemsländer nu verkar nöja sig med. De plågsamma transporterna måste få ett slut.

Fortfarande lagligt att plåga fiskar

Det finns öppningar för skärpt slaktlagstiftning, men även här måste Sverige och andra medlemsländer driva på. Det behövs ett förbud mot koldioxidbedövning av grisar och mot elbadsbedövning av fåglar. EU-kommissionen har meddelat att även fiskarna kommer ingå i förslaget till ny slaktlagstiftning, vilket är mycket positivt. I dag saknas det djurskyddsregler för slakt av fiskar, även i Sverige. Obefintlig eller plågsam bedövning av fiskar, som till exempel koldioxidbedövning, är alltså fortfarande lagligt och vanligt.

Sverige behöver uttala sitt stöd för ett förbud mot export av levande djur till länder utanför EU.

När det gäller fiskarna behövs det också regler för hur de får hållas och hanteras även innan slakt. Reglerna ska vara anpassade till art och omfatta fiskens hela liv. Här har den svenska regeringen tidigare uttryckt stöd för att lagstiftningen ska omfatta de djurslag det saknas regler för i dag men man behöver vara särskilt tydlig med att det ska omfatta även fiskar.

Sluta tvångsmata fåglar

Slutligen vill vi uppmana regeringen att inte missa tillfället att driva frågan om ett förbud mot tvångsmatning av djur. Fåglar inom foie gras-produktionen tvångsmatas flera gånger om dagen med stora mängder foder, för en onormal tillväxt och ansamling av fett i levern. Det här är en helt oacceptabel djurhantering som måste förbjudas.

Djurens Rätt vill att Sveriges regering ska vara en stark röst för djuren genom hela processen, från förslag till lagstiftning, och uppmanar regeringen att ge djurfrågorna mer utrymme under det halvår som Sverige håller i ministerrådets ordförandeklubba. Inför valet lovade samtliga regeringspartier att arbeta för ett starkare djurskydd i EU, nu är det upp till bevis.


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00