Nytt försök till miljöinriktning i rådet för försenad Cap

JORDBRUK. Finska ordförandeskapet hoppas att en gemensam nivå för miljö- och klimatåtgärder ska vara nyckeln för att få ministrarna att enas. Men andra hoppas på ett nytt förslag från kommissionen.

Efter att ha misslyckats vid det senaste försöket innan sommaren görs det på måndag ett nytt försök att lägga grunden för en gemensam hållning till den framtida gemensamma jordbrukspolitikens (CAP) miljömålsarbete.

Den övergripande tanken hos den finska kompromissen är att länderna gemensamt ska garantera att en viss nivå av hela jordbruksbudgeten ska ha miljö- och klimatmål genom att sätta ett övergripande procentmål.

Läs mer: Mer lättnader kan öppna för mer fusk, menar miljöorganisationer

Login