Nytt arbetsmaskinsregister för minskade utsläpp

KORTNYTT. Naturvårdsverket föreslår ett nytt arbetsmaskinsregister för att vända trenden med ökade klimatutsläpp från arbetsmaskiner. 

I och med ökade klimatutsläpp från arbetsmaskiner föreslår Naturvårdsverket ett arbetsmaskinsregister. Detta för att nå miljökvalitetsmålen Frisk Luft och Begränsad klimatpåverkan. 

I förslaget lyfter Naturvårdsverket tanken om en ny registreringsplikt för de cirka 37 000 arbetsmaskiner. Det särskilda maskinregistret föreslås gälla för större maskiner som traktorer, med undantag för äldre maskiner. Registret skulle kunna förbättra luften i stadskärnorna genom miljözonsbestämmelser men även ge större möjligheter till att ställa miljökrav vid offentlig upphandling.  

– Ett arbetsmaskinsregister behövs för att effektivt kunna införa styrmedel och åtgärder som ska minska maskinernas utsläpp. Att det ställs högre miljökrav i fler sektorer är nödvändigt för att minska utsläppen, säger Leif Holmberg, chef på Luftenheten på Naturvårdsverket, i ett pressmeddelande. 

Login