Ny skatt ger dyrare kläder – men osäker miljönytta

KEMIKALIESKATT. Hundra kronor per år. Så mycket dyrare skulle snittsvenskens klädinköp bli om regeringen inför den kemikalieskatt som utredaren Gabriella Loman föreslår. Men näringslivets representanter anser att miljöskatten är både felkonstruerad och saknar precision.

Foto: Hasse Holmberg /TT
Jacob Hederos

En skatt på 40 kronor kilot på alla kläder och skor ska införas från och med nästa sommar, enligt ett nytt utredningsförslag. Syftet är att minska tillsatserna av skadliga kemikalier i produkterna.

Skatten kan dock pressas ned om du som importör, försäljare eller annan skattskyldig kan uppvisa att varan inte innehåller någon av ämnena som pekats ut inom de fem utpekade kemikaliegrupperna (se faktaruta).

– Kan man visa att man inte har något av de ämnena får man avdrag på skatten med 95 procent. Man ska ju säkerställa detta som skattskyldig, sedan är det upp till Skatteverket att värdera om den skattskyldiga uppnått godtagbar säkerhet för att ingen av de aktuella ämnena förekommer, säger utredaren Gabriella Loman till Altinget.

Näringslivets representanter i utredningen köper dock inte att avdraget endast ska vara 95 procent. I ett särskilt yttrande lägger de fram flera argument för att skatten ska kunna tas bort helt.

– Det måste finnas ett mervärde av att bedriva ett aktivt miljöarbete med att fasa ut de kemikalier som skatten avser att träffa. Vi har många svenska företag som anstränger sig mycket för att fasa ut kemikalierna. Då är det rimligt att man inte beskattas om kläderna eller skorna inte innehåller de aktuella kemikalierna, säger Robert Lönn, skattejurist på Svenskt näringsliv och en av experterna i utredningen.

Dokumentation

Fem huvudgrupper

Det är ämnesgrupperna som omfattas av grundskatten på 40 kronor kilot.
- Cancerframkallande, mutagena och reproduktionstoxiska ämnen (CMR), allergiframkallande ämnen, ämnen som är långlivade (persistenta), som ansamlas i organismerna (bioackumulerande) och är giftiga (toxiska) och ämnen som är mycket långlivade och mycket bioackumulerande (PBT/vPvB-ämnen) samt hormonstörande ämnen. Därutöver utgör antimikrobiella ämnen (biocider) en femte grupp som utredningen anser att det finns starka skäl att fasa ut, då användandet av biocider kan påskynda uppkomst och spridning av  antibiotikaresistens.

- Ovanpå det omfattas också kläder med en allvädersfunktion av en skatt på ytterligare 19 kronor, samt kläder av mjukgjord polyvinylklorid, polyuretan eller gummi ytterligare 19 kronor kilot. Detta för att förekomsten av PFAS återfinns i denna grupp av kläder specifikt. Den tillkommande skatten på 19 kronor får dras av med 100 procent om det uppvisas att ingen av de aktuella ämnena ingår.

Fler varugrupper framöver

Utredarna hade också i uppdrag att se på möjligheterna att utvidga sitt skatteförslag till fler varugrupper. Det mest självklara fallet ser ut att också se till att skatten omfattar sängkläder och annan hemtextil, utifrån samma resonemang som förs i EU-lagstiftningen på området om att de också kommer i omfattande kontakt med människor.
Utredarna vill även se att produkter innehållande biocidier, såsom ”anti-odour”-spray och små bollar som läggs i skorna för att ta bort dålig lukt”, samt impregneringssprejer som innehåller bland annat PFAS, ska omfattas av en skatt.
Källa: Skatt på modet – för att få bort skadliga kemikalier

 


Altinget logoMiljö och Energi
Vill du läsa artikeln?
Som prenumerant på Altinget miljö och energi får du initierad nyhetsbevakning och en levande sakpolitisk debatt.
Läs mer om priser och prenumerationsvillkor här
0:000:00