Ny skatt ger dyrare kläder – men osäker miljönytta

KEMIKALIESKATT. Hundra kronor per år. Så mycket dyrare skulle snittsvenskens klädinköp bli om regeringen inför den kemikalieskatt som utredaren Gabriella Loman föreslår. Men näringslivets representanter anser att miljöskatten är både felkonstruerad och saknar precision.

En skatt på 40 kronor kilot på alla kläder och skor ska införas från och med nästa sommar, enligt ett nytt utredningsförslag. Syftet är att minska tillsatserna av skadliga kemikalier i produkterna.

Skatten kan dock pressas ned om du som importör, försäljare eller annan skattskyldig kan uppvisa att varan inte innehåller någon av ämnena som pekats ut inom de fem utpekade kemikaliegrupperna (se faktaruta).

– Kan man visa att man inte har något av de ämnena får man avdrag på skatten med 95 procent. Man ska ju säkerställa detta som skattskyldig, sedan är det upp till Skatteverket att värdera om den skattskyldiga uppnått godtagbar säkerhet för att ingen av de aktuella ämnena förekommer, säger utredaren Gabriella Loman till Altinget.

Näringslivets representanter i utredningen köper dock inte att avdraget endast ska vara 95 procent. I ett särskilt yttrande lägger de fram flera argument för att skatten ska kunna tas bort helt.

– Det måste finnas ett mervärde av att bedriva ett aktivt miljöarbete med att fasa ut de kemikalier som skatten avser att träffa. Vi har många svenska företag som anstränger sig mycket för att fasa ut kemikalierna. Då är det rimligt att man inte beskattas om kläderna eller skorna inte innehåller de aktuella kemikalierna, säger Robert Lönn, skattejurist på Svenskt näringsliv och en av experterna i utredningen.

Login