Debatt

Nordiska miljömärkningsdirektörer: EU-kommissionens förslag riskerar att göra hållbart byggande svårare

EU-kommissionens förslag på en ny byggmaterialförordning riskerar att förbjuda miljömärkningar som Svanen. Det bör vara en hög nordisk prioritet att kunderna också framöver ska kunna använda sig av miljömärkningar när de ska köpa byggmaterial, skriver tre direktörer för miljömärkning i Norden.

Det finns ingen konflikt mellan strängare lagkrav för alla och användning av miljömärkning för dem som är bäst i klassen. Tvärtom är det ett oerhört fint komplement, skriver debattörerna.
Det finns ingen konflikt mellan strängare lagkrav för alla och användning av miljömärkning för dem som är bäst i klassen. Tvärtom är det ett oerhört fint komplement, skriver debattörerna.Foto: Pressbild Svanen
Martin Fabiansen
Riikka Holopainen
Anna Linusson
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Om vi ska nå målet med den gröna omställningen går det inte att komma ifrån att byggande och byggmaterial spelar en avgörande roll. Och här är det sant att byggmaterialen i sig har en betydande inverkan på miljö och klimat, och att det behövs en grönare väg.

Därför är det glädjande att EU-kommissionen med den nya byggproduktförordningen förbereder sig för att kunna ställa specifika miljökrav på byggmaterial genom CE-märkning. Detta kan hjälpa till att höja bottennivån avsevärt.

Tyvärr föreslår kommissionen också ett förbud mot användning av miljömärkning som Svanen och EU-blomman, eftersom de anser att informationen i CE-märkningen är tillräcklig.

I stället för ett förbud mot miljömärkning bör lagstiftningen syfta till att höja marknadens botten genom att fastställa minimikrav som alla måste uppfylla

Detta vore ett allvarligt bakslag för både producenter och konsumenter. Förslaget förhandlas för närvarande – och därför är det just nu som vi måste arbeta mot starkast möjliga resultat. Eftersom vi står inför flera allvarliga miljökriser kan vi inte acceptera att ribban läggs alltför lågt när vi vet att det finns en möjlighet att höja den.

Över 30 års förtroende

Om förslaget antas i sin nuvarande form kommer den konkurrensfördel som producenter av byggmaterial kan få genom att vara miljömärkta med till exempel Svanenmärkningen att försvinna. Därmed skulle ett betydande incitament för aktörerna att ligga i framkant, leda marknaden och utveckla byggmaterial i en ännu grönare riktning också att försvinna.

Genom att ställa krav ur ett livscykelperspektiv med höga miljö- och hälsokrav på råvaror, energi och kemikalier har Svanenmärkningen bland annat bidragit till att motivera branschen till att uppfylla hårda miljökrav. Bland annat använda certifierat trä, dokumentera sin energiförbrukning samt lista vilka kemiska ämnen som ingår i byggmaterialen. I dag finns det mer än 6 000 byggprodukter på den nordiska marknaden som är antingen Svanenmärkta eller märkta med EU-blomman.

När en Typ I-miljömärkning som Svanenmärkningen tar fram krav beaktas alla relevanta miljöparametrar under hela livscykeln. Konsumenten – eller entreprenören eller den offentliga köparen – behöver alltså inte vid köptillfället ha överblick över om det är viktigast när det gäller hållbarhet, kemikalier, energiförbrukning eller materialeffektivitet – allt samlas under en märkning.

I dag är Svanenmärkningen en effektiv guide för konsumenter när de väljer bland de miljömässigt bästa produkterna, något som konsumenterna vill kunna göra.

I mer än 30 år har miljömärkningar som Svanenmärkningen byggt upp en gedigen kännedom på hela 97 %  procent i den svenska befolkningen och har en hög trovärdighet bland konsumenterna. En trovärdighet som bland annat beror på att Svanen har ett grundligt kontrollsystem – och inte minst att Svanenmärkningen är en oberoende tredjepartscertifiering. Det är väldigt viktigt att att bygga vidare på denna framgång.

Ingen konflikt mellan strängare lagkrav och användning av miljömärkning

I stället för ett förbud mot miljömärkning bör lagstiftningen syfta till att höja marknadens botten genom att fastställa minimikrav som alla måste uppfylla.

Det finns ingen konflikt mellan strängare lagkrav för alla och användning av miljömärkning för dem som är bäst i klassen. Tvärtom är det ett oerhört fint komplement.

Det finns därför ett behov av att svenska politiker – och särskilt den nya bostadsministern – går samman med sina nordiska och europeiska kollegor och framtidssäkrar användningen av miljömärkning på byggprodukter.

Förslaget håller på att förhandlas fram just nu, både ministerrådet och Europaparlamentet har goda möjligheter att förändra det så att konsumenter, producenter och inköpare kan fortsätta att dra nytta av miljömärkningen i framtiden. Vi vet också att många EU-parlamentariker, liksom nationella politiker i till exempel Tyskland och Nederländerna, aktivt arbetar för att påverka kommissionens förslag.

Det är med andra ord inte en ensam kamp att kämpa för miljömärkningarna, utan snarare en gemensam kamp för alla dem som vill ha den gröna omställningen.

Fotnot: artikeln är en översättning som tidigare har publicerats på altinget.dk.


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00