Myndigheters samarbete om statliga pengar under lupp

STATLIGA STÖD. Stöd till solceller är ett exempel på när flera myndigheter delar på ansvaret för vissa anslag i statens budget. Riksrevisionen ska nu granska om fördelarna överväger nackdelarna med delat ansvar.

Investeringsstöd för solceller är ett exempel när flera myndigheter är inblandade kring ett och samma anslag i statens budget. Här disponerar Energimyndigheten anslagsposten, länsstyrelsen sköter handläggningen och Boverket sköter utbetalningen. Riksrevisionen ska nu syna hur effektivt det är av regeringen att göra det här sättet.

– Granskningen ska bland annat svara på om fördelarna överväger riskerna när olika myndigheter tilldelas varsin del av ansvarskedjan – eller om processerna för beslut, utbetalning och uppföljning kan förenklas, säger riksrevisor Helena Lindberg i ett pressmeddelande.

Det är också vanligt att länsstyrelserna fattar beslut om stöd som Naturvårdsverket eller Jordbruksverket sedan betalar ut, skriver Riksrevisionen.

Login