MSC: Världens hav i nödläge – inte läge för käbbel

DEBATT. Det är oacceptabelt att världens rikaste länder inte kan förvalta sina fiskebestånd hållbart. För att stoppa överfisket krävs det en överenskommelse mellan de länder som fiskar på bestånden i arktiska vatten, skriver Linnéa Engström, MSC.

Linnéa Engström
Programdirektör, Marine Stewardship Council (MSC), Skandinavien och Östersjöregionen


EU ansvarar tillsammans med Norge, Island, Ryssland och Grönland för förvaltningen av de stora bestånden av sill och makrill som fiskas i Nordsjön, Norska havet och Arktis. Trots att dessa länder har god förvaltning och kontroll av sina fiskeflottor, har man under de senaste tio åren inte kunnat enas om ett kuststatsavtal och fördelning av kvoter på dessa stora och viktiga fiskbestånd.

Därför har fisketrycket ofta vida överstigit rekommendationerna från det internationella havsforskningsrådet ICES.

En konsekvens av detta är att makrill redan förlorat sin MSC-certifiering. Sill och blåvitling riskerar att gå samma öde till mötes i slutet av december, med stora konsekvenser för marknaden och hållbarheten.

"Överfisket ett faktum"

Klimatförändringarna får stora konsekvenser. Våra hav påverkas på ett genomgripande sätt och fiskars migrationsmönster har förändrats de senaste åren. Fisken söker sig till kallare vatten. Detta har lett till att det nu fiskas allt större mängder sill och makrill i arktiska vatten.

Utan en överenskommelse mellan de stora och rika länder som fiskar på dessa bestånd så är överfisket ett faktum då alla gör som de vill. Det gemensamma fisketrycket har de senaste åren ibland legat så högt som 178 procent av vad de vetenskapliga råden anser är hållbart.

Avgörande för hållbarheten

Små fiskarter som sill och makrill är ofta hörnstenar i de marina ekosystemen. De reglerar mängden plankton och därmed näringsbalansen i havet. Samtidigt är de också föda åt rovfiskar, sjöfåglar och marina däggdjur. Trots att bestånden ofta är stora är de också väldigt känsliga och kan drabbas hårt när reproduktionen vissa år fungerar dåligt.

Även stabila och stora bestånd kan kollapsa om de utsätts för långvarigt överfiske. Det hände i Norge 1957 och 1969 och på hela 70-talet landades i princip ingen sill i norska fiskebyar. En katastrof både för norska fiskare och alla de djur som var beroende av sillen.

Därför är en fungerande internationell förvaltning av dessa fiskarter helt avgörande för hållbarheten, både socialt, ekonomisk och miljömässig.

Konsumenter kräver miljömärkt

I dag kräver miljömedvetna konsumenter att fisken de köper ska vara fiskad på ett hållbart sätt. Företagen på de skandinaviska marknaderna har därför valt att sälja MSC-certifierad fisk.

När stora bestånd tappar sin miljömärkning så bromsas ett viktigt hållbarhetsarbete in. Det leder också till att restauranger och butiker inte kan svara upp mot konsumenternas efterfrågan på miljömärkt fisk och samhället missa en viktig möjlighet att bidra till levande hav.

"Inte läge för käbbel"

Världens hav befinner sig i ett nödläge. Med ökade temperaturer, försurning och förlust av marina arter i en aldrig tidigare skådat hastighet, är det inte läge för käbbel.

Jag hoppas Sverige och den svenska regeringen, som ofta visar ett tydligt engagemang för haven, också aktivt driver EU framför sig när det gäller hållbart fiske. Det finns ingen tid att hålla låg profil i förhandlingsrummen när det verkligen gäller. Engagemanget för haven måste också avspegla sig i regeringens konkreta fiskepolitik.

Forrige artikel Djurens rätt: Stoppa onödigt lidande på slakterierna Djurens rätt: Stoppa onödigt lidande på slakterierna Næste artikel Björk och Holm (V): Stå upp mot klimatförnekare och dinosaurier Björk och Holm (V): Stå upp mot klimatförnekare och dinosaurier
Centern vill kalla Per Bolund till finansutskottet

Centern vill kalla Per Bolund till finansutskottet

TAXONOMIN. Centern vill att finansmarknadsminister Per Bolund (MP) kallas till finansutskottet för att ge svar om Sveriges agerande i förhandlingarna kring EU:s taxonomi. "Vi vet fortfarande inte vad regeringen tycker i sak" säger C:s finanspolitiska talesperson Rickard Nordin till Altinget.