Miljöorganisationer märker av ökat klimatengagemang

SAMMANSTÄLLNING. Flera miljöorganisationer märker av ett ökat intresse och talar om en ”Greta-effekt”. Men alla ser inte samma positiva utveckling av antalet givare eller medlemmar.

Sveriges största miljöorganisation Naturskyddsföreningen har under år 2018 växt med 5 000 medlemmar samlar nu 231 000 medlemmar.
– Sett på lång sikt ökar antalet medlemmar stadigt. Det är förstås en utveckling vi hoppas fortsätter, säger Anna Havula, pressansvarig på Naturskyddsföreningen.

Det fristående ungdomsförbundet till Naturskyddsföreningen, Fältbiologerna, har tidigare dragits med tekniska problem efter ett byte av medlemsregister år 2016 och tappade kontakten med många av sina tidigare medlemmar. Men de senaste åren har man återfått många av dem och vid årskiftet 2018 hade Fältbiologerna 1 450 medlemmar. Det efter att ha utökat medlemsantalet med 400 personer på två månader.
– Och trenden håller i sig. Sedan årsskiftet har vi blivit 350 nya medlemmar. Vi kan se en explosion av intresse och nu när vi kan förvalta våra medlemmar kommer ökningen att vara enorm, säger Malin Jacobsson vid Fältbiologerna till Altinget.

Bland de andra mindre organisationerna som har märkt en positiv trend det senaste året återfinns även Klimataktion. Efter flera år av vikande medlemsantal växte organisationen förra året med över 100 medlemmar och är nu totalt 445 medlemmar. Pia Björstrand är en av talespersonerna i organisationen.
– Vi har sett en jättetillväxt. Men vi är en ju en liten förening. Vi har också märkt att få generellt vill engagera sig, medan många vill följa oss exempelvis i sociala medier.

Login