Miljömålsberedningens havsförslag skickas på remiss

BESLUTSKEDJA. Nu väljer regeringen att skicka Miljömålsberedningens digra betänkande "Havet och människan" på remiss. Remissvaren ska ha kommit in senast den 23 maj 2021.

0:000:00