Miljöinfo vid pumpen på väg till Lagrådet

DRIVMEDEL. Klistermärken som anger hur höga koldioxidutsläpp soppan innehåller kan sitta vid din stationspump i mitten av nästa sommar, om regeringen får som den vill.

Det är i alla fall planen i den lagrådsremiss som planeras att läggas fram av regeringen under torsdagen.

I remissrundan mötte det ursprungliga utredningsförslaget kritik från miljöintressen för att inte vara tillräckligt långtgående. Men det mötte också kritik från bränsleleverantörerna, bland annat på grund av att det inte kommer att bli bränslemixens faktiska utsläpp som redovisas vid pumpen.
Branschorganisationen SPBI:s vd Ulf Svahn ansåg att märkningen blir vilseledande:
– Meningen med information till konsument är ju att den ska spegla ett verkligt tillstånd, som i dag inte är möjligt att uppnå. Vi är en bransch som är för transparens, men att visa information som är felaktig ligger inte i konsumentens intresse.

Smartaste vägen enligt Energimyndigheten

Men från Energimyndighetens sida så ser man att utformningen som föreslagits är den smartaste vägen framåt.
– Vi vill ju inte lägga till en massa nya rapporteringskrav till bränsleleverantörerna. Nu kan vi istället bygga vidare på den information som vi redan samlar in utifrån drivmedelsdirektivets krav, samt nu också ge möjlighet för producenterna att också ytterligare särredovisa exempelvis inblandningen av biodrivmedel i dieseln om de önskar det, säger Linda Kaneryd på Energimyndigheten till Altinget och fortsätter:
– Utifrån den nya miljödeklarationen kan vi sedan göra en utsläppskalkyl som sedan skickas ut till de enskilda mackarna och förslagsvis sätts upp på pumparna. Visst, det baseras på förra årets data, men det gör att bördan inte ökar alltför mycket. Vi får vara tydliga med att det är en miljödeklaration som det handlar om.

Den beräkningsmetod som Energimyndigheten ska utarbeta ska enligt förslaget också publiceras offentligt, vilket välkomnas av bland annat organisationen Gröna Bilister. De menar att det också gör det möjligt för leverantörerna att använda metoden för att beräkna utsläppen när de själva lanserar nya bränslen.
– Det blir ju inget som hindrar producenterna att fortsatt själva marknadsföra sina drivmedel som miljövänliga som exempelvis Preem gör, fortsätter Linda Kaneryd.

Frivillig redovisning pågår

För tillfället är det flera leverantörer som redan nu på frivillig basis redovisar miljöinformation hos sina bränslen på sina hemsidor. Men metoderna för beräkningarna skiljer sig åt.

Enligt lagrådsremissen ska Energimyndigheten gå vidare med att slutföra arbetet. Bland annat ska miljödeklarationen pilottestas på konsumenter med hjälp av Konsumentverket innan den slutliga utformningen blir klar. 

– Vi fick bara tre månader på oss i utredningsarbetet, och hann inte hela vägen med att ta fram ett färdigt förslag på utformningen av deklarationen när vi gjorde utredningen, säger Linda Kaneryd.

Oklart vilka effekter märkningen kan få

De nya miljödeklarationsreglerna ska enligt förslaget börja gälla från den 1 januari år 2019. Efter att informationen sammanställts kan sedan märkningarna skickas ut på mackarna. Enligt uppskattningar från Energimyndigheten kan konsumenterna se resultatet runt sommaren år 2019.

Vilka konsekvenser som miljödeklarationen kommer att få anses dock fortsatt oklart i lagrådsremissen. Men ytterligare konsumentinformation till trots, det kommer högst troligen att krävas fler insatser för att få ner utsläppen på transportsidan för att nå 2030-målen.

– I förslaget finns det för tillfället endast kvalitativa uppskattningar om effekterna, säger Linda Kaneryd.

Forrige artikel ”Vagt” förslag till kilometerskatt får mixat mottagande ”Vagt” förslag till kilometerskatt får mixat mottagande Næste artikel Vad Sverige vill ha ut av trafikkommissionärens visit Vad Sverige vill ha ut av trafikkommissionärens visit
Sveaskogs vd får sparken

Sveaskogs vd får sparken

UPPSÄGNING. Sveaskogs vd Hannele Arvonen får sluta med omedelbar verkan. "Vi har varit helt överens om den strategiska inriktningen och vad vi ska jobba emot. Men vi har inte kunnat komma fram till en samsyn kring hur det ska ske." säger styrelseordförande Eva Färnstrand till Altinget.