Mikael Karlsson till Uppsala universitet

Mikael Karlsson blir lektor i klimatledarskap vid Uppsala universitet. 

 

Johanna Alskog

Som lektor i klimatledarskap ska Mikael Karlsson forska, undervisa samt arbeta aktivt för att höja medvetenheten kring de högaktuella klimatförändringarna. 

Han ska leda forskningen och arbetet vid noden för Klimatledarskap, som även ansvarar för Zennströms gästprofessur i klimatledarskap. Noden ligger under forskningsprogrammet Naturresurser och hållbar utveckling vid institutionen för geovetenskaper.