Majoritet av toppkandidaterna i EU-valet vill reformera kemikalieregler

Trots brett tryck och utlovade löften, genomfördes ingen reform av Reach-regelverket under mandatperioden. Varningarna för en reform har fått fäste, men en majoritet av de svenska toppkandidaterna i EU-valet ser ett behov av att skärpa regelverket.

Reach-översynen har pekats ut som en bricka i spelet inför att Ursula von der Leyen ska kunna väljas om. <br>
Reach-översynen har pekats ut som en bricka i spelet inför att Ursula von der Leyen ska kunna väljas om.
Foto: EU
0:000:00