M saknar svar på hur transportmålet ska nås

Det kan ha varit naivt av Moderaterna att gå med på den reduktionspliktsplan som sattes 2021, enligt partiets trafikpolitiska talesperson Maria Stockhaus. Men när partiet nu vill sänka nivåerna för reduktionsplikten, så saknas politik för att täppa igen den uppkomna utsläppsmålsluckan.

<div>”Det är rimligt att vi jobbar mot målen i så stor utsträckning som möjligt, men vi måste få igång biodrivmedelsproduktionen ordentligt” menar Maria Stockhaus.</div>
”Det är rimligt att vi jobbar mot målen i så stor utsträckning som möjligt, men vi måste få igång biodrivmedelsproduktionen ordentligt” menar Maria Stockhaus.
Foto: Axel Adolfsson / Press
Jacob Hederos

Den stora majoriteten av riksdagspartierna har vid upprepade tillfällen uppgett att de fortsatt står bakom det transportpolitiska utsläppsmålet till 2030. Men samtidigt tycks övertygelsen svaja, bland annat hos Kristdemokraternas trafikpolitiska talesperson och även i flera motioner hos andra partier.

Det gäller också i Moderaternas inspel till propositionen som la fast ramarna för den kommande nationella infrastrukturplanen.