M och C undrar hur bönderna ska få sina pengar

UTBETALNINGAR. Eskil Erlandsson (C) vill veta vad Sven-Erik Bucht (S) har tänkt att göra åt att lantbrukare tvingas ta banklån i väntan på sina jordbruksstöd.

Jordbruksverket har problem med stora förseningar i utbetalningarna av jordbruksstöden inom ramen för Landsbygdsprogrammet. Fortfarande finns det lantbrukare som väntar på stöd som söktes år 2015.

Eskil Erlandsson (C) vill nu veta vad landsbygdsminister landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S) tänker göra för att påskynda utbetalningarna av stöden.

"En del lantbrukare har i väntan på sina ersättningar tvingats ta banklån för att täcka sina kostnader och får betala en hög ränta på dessa topplån. De får heller inte tillbaka utgifterna för räntan när de väl får sina jordbruksstöd." skriver Erlandsson i sin skriftliga fråga till Sven-Erik Bucht.

Login