Debatt

LO: Budgeten innehåller reformer som förbättrar för Sveriges löntagare

Om inte regeringens budgetförslag antas är risken stor för nya talmansrundor och kanske ett extraval. I allra värsta fall tvingas vi leva under en högerbudget, hastigt framförhandlad med SD. Den som öppnar för en sådan utveckling – bara för att de tycker budgeten hade kunnat vara ännu bättre på några punkter – tar på sig ett stort ansvar, skriver LO:s ledning.

”Sverige behöver nu en fungerande statsbudget utan att kastas ut i ännu en regeringskris. Ingen tjänar på ett sådant politiskt kaos, allra minst Sveriges löntagare.”
”Sverige behöver nu en fungerande statsbudget utan att kastas ut i ännu en regeringskris. Ingen tjänar på ett sådant politiskt kaos, allra minst Sveriges löntagare.”Foto: Armin Dröge/Regeringskansliet
Lisa Bengtsson
Susanna Gideonsson
Therese Guovelin
Torbjörn Johansson
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Vi har en omtumlande tid bakom oss i vårt land. Sedan valet 2018 har det politiska samtalsklimatet hårdnat, populismen vuxit och de politiska kriserna duggat tätt. Pandemin har slagit hårt mot såväl jobben som mot människors hälsa. Under hela denna period har den socialdemokratiskt ledda minoritetsregeringen, trots stor politisk osäkerhet, lyckats leda landet genom att samarbeta i riksdagen.

Denna regering har nu presenterat sitt förslag till budget för 2022. En budget som visar att regeringen lyssnat till många av de krav som svensk fackföreningsrörelse med sina 3,5 miljoner medlemmar fört fram. Den innehåller flera reformer som förbättrar såväl arbetsliv som vardag för Sveriges löntagare.

Hellre några steg framåt

Här finns satsningar på omställning som gör det lättare att byta yrke under livets gång, ökat stöd till arbetslösa, utbyggt kunskapslyft och skärpt kamp mot arbetslivskriminalitet. Statsbidragen till kommuner och regioner höjs, bland annat för en bättre äldreomsorg och tryggare jobb. Undersköterska blir äntligen en skyddad yrkestitel. Pensionerna höjs och en särskild trygghetspension införs för de som slitit ut sig i arbetslivet. Det blir billigare att vara med i a-kassan och efter alla år av urholkning påbörjas äntligen en reparation av sjukförsäkringen.

Hellre att Sverige tar åtminstone några steg framåt än att vi står still eller går tillbaka.

Visst saknas förslag i budgeten, och det finns områden där vi hade velat göra mer. LO presenterade nyligen ett nystartsprogram med förslag på omfattande investeringar i infrastruktur, vägar, järnvägar, energiförsörjning och grön omställning. Vi föreslår bland annat minskat regelkrångel vid investeringar, ökad bredbandsutbyggnad, ekonomiska subventioner för cirkulär ekonomi och tätare tågförbindelser med norra Europa. Vi vill också se ytterligare satsningar på välfärden och mer kraftfulla insatser mot långtidsarbetslösheten. Dessutom har LO länge efterlyst ett mer rättvist skattesystem där de som har det bäst ställt bidrar mer. Detta kommer vi fortsätta driva.

Men hellre att Sverige tar åtminstone några steg framåt än att vi står still eller går tillbaka. Om inte regeringens budgetförslag antas är risken stor för nya talmansrundor och kanske ett extraval, bara några månader innan det ordinarie riksdagsvalet. I allra värsta fall tvingas vi leva under en högerbudget, hastigt framförhandlad med Sverigedemokraterna. Så ser verkligheten ut. Den som öppnar för en sådan utveckling – bara för att de tycker budgeten hade kunnat vara ännu bättre på några punkter – tar på sig ett mycket stort ansvar.

Löntagare har burit oss genom krisen

Sverige behöver nu en fungerande statsbudget utan att kastas ut i ännu en regeringskris. Ingen tjänar på ett sådant politiskt kaos, allra minst Sveriges löntagare.

Löntagarna har tagit ett stort ansvar under pandemin. Många smittades och många förlorade sitt jobb. Medlemmarna i LO-förbunden kunde inte arbeta hemifrån. De fick fortsätta att trängas i kollektivtrafiken och slita ännu hårdare när fler arbetskamrater än vanligt var sjuka. Sveriges löntagare har burit Sverige genom krisen, med risk för sin egen hälsa. De kräver inte hjältestatus för det eller applåder som tack. Men de vill ha rättvisa och respekt. De vill ha ett land med trygga jobb och en välfärd som finns när och där den behövs. Mycket har under lång tid varit eftersatt i Sverige, och pandemin har gjort det än mer tydligt.

Nu behöver Sverige växla upp, ut ur pandemin och in i framtiden. Skapa motståndskraft inför kommande kriser och lösa de problem vårt land står inför. Det budgetförslag regeringen nu lagt fram innehåller flera viktiga steg i den riktningen. Låt oss ta de stegen nu och låt valet nästa år avgöra de fortsatta stegen.


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

Altinget logo
Stockholm | Köpenhamn | Oslo | Bryssel
Politik på allvar
AdressJohannesgränd 1111 30 StockholmRedaktionen+46 (0)8 12 13 14 24[email protected]Prenumerationsärenden+46 (0) 73 529 99 09[email protected]Org.nr. 556980-5269
Chefredaktör och ansvarig utgivare:Sanna RaymanCFOAnders JørningKommersiell direktörLars GrafströmVdChristoph NørgaardOrdförande och utgivareRasmus Nielsen
Copyright © Altinget, 2024