Lättade miljökrav på jordbruket – kan följas upp med stärkta handelsvillkor

EU-kommissionen föreslår att vissa miljökrav på lantbrukare för att få stöd inom EU:s jordbrukspolitik ska rivas upp. Samtidigt skickas testballonger upp för att undersöka vilka steg som ska till härnäst för att underlätta för unionens lantbrukare.

Frågan om hur lantbrukare ska få mer ersättning ska diskuteras under kommande möten i rådet. <br>
Frågan om hur lantbrukare ska få mer ersättning ska diskuteras under kommande möten i rådet.
Foto: Lukasz Kobus, EC - Audiovisual Service
0:000:00