Lämplig vargpopulation utreds igen

ROVDJUR. Vargstammens storlek ska återigen utredas. Det är en del i regeringens vargpaket som också innebär att vargkommittén återuppstår.

Naturvårdsverket ska återigen få i uppdrag att utreda vad som är gynnsam bevarandestatus för varg i Sverige. Det är en del i det åtgärdspaket för vargförvaltningen som miljöminister Åsa Romson (MP) och landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S) enats om.

De båda regeringspartierna har inte haft en gemensam syn på vargfrågan tidigare, men både Bucht och Romson betonade vid pressträffen vikten av att lyssna på vetenskapen vad gäller vargstammens storlek. Dagens miniminivå för stammen, 270 vargar, är en siffra som påverkats alltför mycket av politiska överväganden, enligt Romson.

– Jag tror att det för alla vore väldigt bra om man kunde komma till en enighet kring att politiken inte bestämmer de vetenskapliga ramarna. Och att politiken kanske inte ska sätta numerären på varg. Om det är slutsatsen efter detta, det får vi se. Att regeringen behöver ett uppdaterat underlag kring hur det står till med vargstammen, det tycker jag är självklart. Det är ingen statisk materia, sade Åsa Romson.

Dessutom ska vargkommittén bli permanent och fungera som en referensgrupp för regeringen i arbetet med vargpolitiken. Medlemmarna ska vara de samma som förra gången, jaktorganisationer, lantbrukare och miljöorganisationer.

Login