Debatt

Lagförslag om digital bokföring kan öppna dörren för fusk och fiffel

Vi får inte en effektiv bokföring bara för att ett utskrivet kvitto kan slängas direkt och inte behöver arkiveras. Det skriver entreprenören Johan Magne. 

Först med riktiga digitala kvitton elimineras behovet av papperskvitton fullt ut och bokföringen blir mer effektiv, skriver debattören.
Först med riktiga digitala kvitton elimineras behovet av papperskvitton fullt ut och bokföringen blir mer effektiv, skriver debattören.Foto: Gorm Kallestad/NTB/TT
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Digital bokföring erbjuder många fördelar såsom minskad miljöpåverkan, effektivisering och lägre kostnader för arkivering – men bara ifall övergången ifrån papper görs korrekt. Med lagförslaget att slopa kravet på arkivering av papperskvitton riskerar vi att missa en viktig möjlighet för en mer genomgripande och hållbar digital transformation.

Välj en hållbar framtid

Förslaget missar helt de fördelar som finns med det bästa alternativet till papperskvitton, nämligen riktiga digitala kvitton. Det är kvitton som utfärdas och överförs digitalt från handlaren till kunden, inte kvitton som skrivs ut på papper för att sedan fotograferas och därefter slängas. Det är när kvittot inte skrivs ut alls som de stora miljömässiga fördelarna uppstår.

Vi behöver se bortom den begränsade lösningen av fotograferade kopior av utskrivna kvitton och i stället välja en hållbar framtid med riktiga digitala kvitton. Lagförslagets främsta effekt blir tvärtemot syftet att bromsa den innovation som finns i dag genom att minska incitamenten för en långsiktig och hållbar digitalisering av kvitton. Lagförslaget kan lika gärna kallas ”att säkerställa fortsatt utskrift av papperskvitton”. Det vore ett misstag att fatta beslut som i praktiken leder till att fler papperskvitton behöver hanteras.

Vi får inte en effektiv bokföring bara för att ett utskrivet kvitto kan slängas direkt och inte behöver arkiveras. Fotografiet ska tolkas digitalt, en process som även med den bästa tekniken fortfarande medför stora fel och manuell hantering. Exempelvis kan vi inte förvänta oss att alla tar perfekta foton med rätt vinkel mot kvittot, där hela kvittot är med, med god upplösning, i bra ljus, och så vidare.

Först med riktiga digitala kvitton elimineras behovet av papperskvitton fullt ut och bokföringen blir mer effektiv. Innehållet i ett digitalt kvitto är strukturerad data, vilket blir rätt i bokföringen och till exempel korrekt fördelning mellan olika momssatser kan läsas in automatiskt på rätt plats i ett affärssystem.

Varning för skattefusk
 

Det vore ett misstag att fatta beslut som i praktiken leder till att fler papperskvitton behöver hanteras.

En allvarlig brist med lagförslaget är att det ökar risken för fel jämfört med dagens regelverk. Riktiga digitala kvitton kan spåras och integreras i bokföringssystem, vilket möjliggör en effektiv revision och minskar risken för fel eller skattefusk. Papperskvitton behöver i dag kunna tas fram i samband med revision. Det är inte perfekt för inblandade parter men en fungerande lösning. Med lagförslaget kan ett fysiskt kvitto kastas innan bokföring ens har skett. Det öppnas därmed en ny dörr för fel och fusk när det kommer till avdrag, säg enkelt exempel med en taxiresa ifrån flygplatsen där fyra resenärer gör momsavdrag på samma resa.

Inför riktiga digitala kvitton

För att fullt ut dra nytta av digitaliseringens fördelar, bör vi i stället sträva efter en framtid där handlare utfärdar riktiga digitala kvitton. Eftersom aktörer som Coop, SJ, McDonalds, SL och ICA redan erbjuder riktiga digitala kvitton kan man knappast påstå att tekniken saknas eller att en hållbar digital lösning är långt borta.

Vi har en unik förmåga i vårt land att ta fram och genomföra teknisk innovation och digitalisering. Låt oss nu inte göra misstaget att motarbeta de initiativ som finns på grund av argument som inte ser den större bilden. Lagförslaget som justitiedepartementet har tagit fram måste ta hänsyn till helheten och inte skapa nya möjligheter till fel eller skattefusk. Riktiga digitala kvitton behövs för att faktiskt hantera miljöproblemen och för att dra nytta av de möjligheter som digitaliseringen innebär.


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00