Långsam minskning av plastbärkassar

PLASTPÅSAR. Den genomsnittliga svensken minskade sin årliga användning av plastbärkassar med tre stycken mellan år 2018  och 2019, från 77 till 74.

Sverige har sedan länge lagt EU:s delmål för år 2019 om 90 plastkassar per person och år bakom sig. År 2017 använde vi 83 plastkassar, av typen man bär hem mat i, år 2018 77 stycken och förra året gick användningen ner till 74. Det visar statistik från Naturvårdsverket.

Utmaningen blir att klara nästa uppsatta EU-mål, det vill säga 40 kassar per år och person år 2025. Enligt Naturvårdsverket bör vi även bli även förändra hur vi använder plastbärkassarna.

– Även om förbrukningen sakta minskar så använder vi oftast fortfarande plastbärkassen bara en gång vilket är slöseri med resurserna. Oavsett material är det viktigt att vi använder kassarna så många gånger som möjligt, säger Emma Nord-Norén, handläggare på Återvinningsenheten, Naturvårdsverket, i ett pressmeddelande.

Login