Långa djurtransporter fortfarande möjligt – Här är EU:s förslag till ny djurskyddslag

De långa transporterna av djur genom Europa ska fortfarande vara lagliga, men kraven på villkor för lastbilar skärps. Det är några av inslagen i ett nytt djurskyddsinitiativ från EU-kommissionen. Förslaget får kritik från flera håll.

0:000:00