Kuylenstierna om klivet över till Formas: Spot on

Johan Kuylenstierna blir ny generaldirektör för Formas. Det innebär att Klimatpolitiska rådet inom kort står utan ordförande. Vilka övriga styrelseuppdrag han kommer att behålla eller lämna är inte avgjort.

Rådets ordförande Johan Kuylenstierna lämnar uppdraget i september, vilket ger vice ordförande Cecilia Hermansson och resterande råd tid att börja planera för vem som ska ta den åttonde stolen. Det slutliga beslutet är dock upp till&nbsp; regeringen att fatta. <br>
Rådets ordförande Johan Kuylenstierna lämnar uppdraget i september, vilket ger vice ordförande Cecilia Hermansson och resterande råd tid att börja planera för vem som ska ta den åttonde stolen. Det slutliga beslutet är dock upp till  regeringen att fatta.
Foto: Fredrik Sandberg / TT
Jacob Hederos

För Johan Kuylenstierna, som arbetat med ett antal olika uppdrag både nationellt och internationellt de senaste trettio åren, är det flera saker som lockar med uppdraget som generaldirektör för Formas.

– Det här som brukar kallas science policy – med kopplingen mellan kunskap, vetenskap och beslutsprocesserna i relation till de här stora omställningsfrågorna, klimat, vatten och biodiversitet – har alltid varit en kärna för mig och något som jag tycker är väldigt intressant. Formas är i mitten av allt det här, med mandatet för de areella näringarna, säger han och fortsätter: