Kritiken: Regeringens lagändringar om elnät saknar viktigaste förslaget

Efterfrågan på reformer för att underlätta elnätsutbyggnaden har varit stor. Nu skickas flera av förslagen från klimaträttsutredningen på remiss till Lagrådet. Samtidigt kritiseras regeringens beslut att inte lagreglera valet mellan luftledning och markkabel. 

”Det viktigaste förslaget” saknas, enligt branschorganisation Energiföretagen. <br>
”Det viktigaste förslaget” saknas, enligt branschorganisation Energiföretagen.
Foto: Johan Nilsson/TT
Jacob Hederos

Efter lite drygt ett och ett halvt år lämnar flera av elnätsreformsförslagen, som lades fram av klimaträttsutredaren Anders Danielsson, nu regeringens bord.

De flesta av förslagen är nästintill desamma som

Altinget logoMiljö och Energi
Vill du läsa artikeln?
Som prenumerant på Altinget miljö och energi får du initierad nyhetsbevakning och en levande sakpolitisk debatt.
Läs mer om priser och prenumerationsvillkor här
0:000:00