Kritik mot försäkringar som klimatkrislösning

FÖRDJUPNING. Lösningen med subventionerade försäkringar för fattiga länder istället för ekonomisk kompensation för klimatrelaterade skador synas nu i sömmarna. Vid klimatmötet i Madrid kan nya regler komma på plats.

Klimatförändringarna kommer att leda till ofrånkomliga förluster och skador (Loss & Damage) på flera samhällen till följd av bland annat höjda havsvattennivåer och förändrade regnmönster. Redan idag känns konsekvenserna av på bland annat flera av Stilla havs-länderna.

Utsatta länder ville därför inför Parisavtalet få på plats ett ersättningssystem för att lösa denna fråga och skydda de som drabbas framöver. Men de rikare länderna har sagt nej till alla former av finansiellt ansvar i frågan.

Istället arbetar man inom Parisöverenskommelsen vidare med den så kallade Warszawa-mekanismen. Och det främsta finansiella styrmedlet som har förts fram av rikare länder har varit att bygga upp en försäkringsmarknad.

I praktiken har det lett fram till att flera länder, under bland annat ledning av Storbritannien, bidrar till att subventionera olika försäkringslösningar i utvecklingsländer. Därigenom ska exempelvis fattigare bönder som riskerar torka och översvämningar kunna bygga upp en beredskap.

Login