Klimatkritik mot transportplan

INFRASTRUKTUR. Trafikverkets nationella plan för transportsystemet håller inte måttet, enligt Naturvårdsverket. Boverket anser att Trafikverket har ett passivt förhållningssätt till transporternas klimatpåverkan.

Trafikverkets nationella plan för transportsystemet har nu varit ute på remiss. Planen får mycket beröm från vitt skilda håll för att ha ett starkt fokus på järnvägsinvesteringar, men det finns också ett antal remissinstanser som anser att Trafikverket borde ha gjort ett bättre jobb vad gäller klimatomställningen av transportsystemet.

Naturvårdsverket gör tummen ner

Naturvårdsverket är allt annat än imponerad av förslaget från. Trafikverket. Miljömyndigheten konstaterar i sitt yttrande att förslaget är otillräckligt utifrån vad som krävs för att uppfylla uppsatta klimatmål, mål som bör vara styrande för Trafikverkets arbete med att planera infrastrukturplaneringen.

"Mot denna bakgrund vill Naturvårdsverket se en plan som ser radikalt annorlunda ut än vad
Trafikverket nu föreslår. Utgångspunkten för planeringen bör vara att de beslutade målen ska nås, istället för att som nu låta prognoser om oönskade trafikökningar styra planeringen." skriver Naturvårdsverket i sitt yttrande till näringsdepartementet.

Boverket vill se egna initiativ

En annan myndighet som anser att Trafikverket har ett alldeles för passivt förhållningssätt till den nödvändiga omställningen av transportsystemet är Boverket. Myndigheten efterlyser att Trafikverket tar "ett tydligare tag i taktpinnen" och föreslår åtgärder som leder i riktning mot både hållbarhets- och tillgänglighetsmål.

Trafikverket skriver i den nationella planen att myndigheten inte har rådighet över styrmedel och åtgärder. Detta hindrar inte att Trafikverket är tydligt med att ge rekommendationer till de styrmedel och åtgärder som behövs, skriver Boverket i sitt yttrande.

WWF: Fel ordning på målen

Även Världsnaturfonden WWF ifrågasätter transportplanen och anser att Trafikverket har fel prioritetsordning: "Vi noterar att de nationella och regionala klimat- och miljömålen verkar ha lägre prioritet än andra mål i transportplanen, när de enligt vår ståndpunkt borde vara överställda övriga mål." skriver miljöorganisationen.

Ska vi klara klimatmålen krävs exempelvis att man avstår från fortsatt utbyggnad av motorväg i storstadsregioner, till förmån för alternativa färdsätt. Till exempel bör planeringen av Östlig förbindelse i Stockholm snarast avbrytas, enligt WWF.

Bred kritik mot höjda banavgifter

Fackförbundet ST hör till dem som ifrågasätter planens förhållande till klimatmålen. Men här handlar kritiken framför allt om förslaget om att höja banavgifter, farledsavgifter samt lotsavgifter, en kritik som återkommer hos många av remissinstanserna.

"Det saknas inte förslag för att med positiva styrmedel främja en ökad användning av järnväg och sjöfart men som ännu inte lett fram till skarpa förslag från regeringen." skriver ST.

Ifrågasätter flygplatsbidrag 

I den nationella planen finns bland annat en kvarts miljard kronor till den privata flygplatsen i Sälen-Malung, Scandinavian Mountains Airport. Då bidrag till icke-statliga flygplatser är en miljöskadlig subvention, skriver Naturvårdsverket att planen även borde redovisa hur dessa statliga medel hade kunnat satsas på mer mer hållbara transportsätt.

LÄS OCKSÅ: Damberg: Flygplats och flygskatt går hand i hand 

Forrige artikel Debatt: Debatt: "Visa att hela Sverige ska leva – nu" Næste artikel Ifrågasatt ålfiskeförbud på EU-ministrarnas bord Ifrågasatt ålfiskeförbud på EU-ministrarnas bord
Århustopp avfärdar kritik från skogsintressen

Århustopp avfärdar kritik från skogsintressen

INSYN. Miljörättsprofessorn Jonas Ebbesson håller inte med om att Århuskonventionen överimplementeras i EU och dess medlemsländer.
– Vi granskar parternas efterlevnad och rapporterar våra slutsatser och rekommendation till partsmötet, och vi får godkänt av parterna, svarar ordföranden i efterlevnadskommittén.