Debatt

Klimataktion: Låt Sverige axla en ledarroll för klimatet

Nu krävs kraftfulla åtgärder för att sänka koldioxidutsläppen. Att inte göra det är att svika alla framtida generationer och utsätta vår egen civilisation för stora risker. Det skriver Pia Björstrand, talesperson för Klimataktion.

Det räcker med&nbsp;”bla bla bla” om klimatet, menar både Greta Thunberg och debattören.<br>
Det räcker med ”bla bla bla” om klimatet, menar både Greta Thunberg och debattören.
Foto: Markus Schreiber/AP/TT
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

”Bla bla bla” säger Greta om nästa globala klimatmöte. Tyvärr känner många av oss som engagerar oss i klimatrörelsen detsamma. Trots 30 år av internationella klimatmöten, avtal och målsättningar om sänkta utsläpp av växthusgaser är det vi ser i världen precis tvärtom. Utsläppen ökar för varje år – utom när världen drabbades av en pandemi. Året efter ökar utsläppen igen, helt obehindrat av Parisavtalet eller andra fagra löften som ges av politiker.

Politikerna behöver agera

I en värld där klimatnödläget blir alltmer tydligt, där världens skogar brinner och människor dör i extrema stormar, klimatorsakad hungersnöd och översvämningar, fortsätter världens politiker med ”business as usual”, som om inget har hänt. Visst kryddas politiken med lite elbilssubventioner, pengar till kollektivtrafik eller annat, men det är långt ifrån de politiska åtgärder som är nödvändiga.

En sak har covid-19 lärt oss: när politikerna bestämmer sig för att verkligen genomföra något går det att genomföra snabbt. Länder stängdes ner på nolltid. Restauranger, nöjesställen och publika platser belades med restriktioner världen över. Politiker och media uppmanade människor att ta ansvar och agera för att rädda liv – och befolkningen världen över lyssnade, och anpassade sina liv. Det visar att det finns stora möjligheter för politiker att agera när det verkligen behövs.

Vi i Klimataktion vill nu se Sverige agera för ett förstärkt globalt klimatavtal.

I dag finns en stark medvetenhet om hur viktig klimatfrågan är och många medborgare kräver att politiker axlar ledarrollen och visar vägen mot en hållbar framtid. Klimatfrågan är mer komplex än covid-19. Den kräver kraftfulla globala politiska åtgärder.

Parisavtalet räcker inte

Det hjälper inte om ett land jobbar hårt med att sänka sina utsläpp om ett annat land samtidigt fortsätter att bygga kolkraftverk eller bränna olja som om inget har hänt. Parisavtalet är långt ifrån tillräckligt. Det avtalet sätter upp frivilliga mål för länder. Det finns inga sanktioner om målen inte följs och det finns inte heller någon samordning mellan länder avseende hur målen ska nås globalt. Nu behövs kraftfulla och omedelbara åtgärder, bindande nivåer och sanktioner för länder som inte följer avtalet.

Effekterna av den globala uppvärmningen är väl kända och vetenskapen är tydlig med vad som behöver göras för att vi ska ha en chans att hejda den globala uppvärmningen innan det blir en skenande uppvärmning som vi inte kan göra något åt. Enligt MCC Carbon Clock, som baseras på IPCC-rapporterna om effekterna av klimatförändringarna innebär den kvarvarande koldioxid-budgeten för världen i dag att vi har mindre än åtta år på oss att släppa ut koldioxid i den takt vi gör nu om vi överhuvudtaget ska ha en chans att klara en global uppvärmning på 1,5 grader.

Utsläppen måste sänkas

Ju snabbare vi sänker utsläppen, desto längre tid har vi på oss att ställa om. Dessutom är det förstås bättre att vara på den säkra sidan än att riskera att hela vår civilisation och en stor del av livet på jorden kollapsar. Därför är det bättre att vidta kraftfulla åtgärder för att sänka utsläppen omedelbart. Att inte göra det är att svika alla framtida generationer och utsätta vår egen civilisation för stora risker.

Ett förstärkt globalt klimatavtal

Vi i Klimataktion vill nu se Sverige agera för ett förstärkt globalt klimatavtal. Vi vill bland annat:

  • Att politikerna talar klarspråk och förklarar för världens medborgare att vi befinner oss i ett globalt klimatnödläge.
  • Ett omedelbart stopp för exploatering av oljekällor och öppnande av nya oljekällor.
  • Ett omedelbart stopp för byggandet av nya kolkraftverk.
  • En konkret plan för utfasning av fossila bränslen till år 2030.
  • Nationella koldioxid-budgetar som tar hänsyn till vad som är möjligt att släppa ut och som tar hänsyn till västvärldens historiska skuld i fråga om utsläpp, med sanktioner för länder som inte följer sina koldioxid-budgetar.
  • Ett kraftigt höjt pris på utsläpp av koldioxid.
  • Bistånd till u-länder för att ställa om till fossilfria samhällen.
  • Ändrade globala handelsregler för att minimera utsläppen.
  • Storskaligt skydd av världens skogar och återplantering av skogar för att binda koldioxid.

Sverige har länge varit en förebild i miljöfrågor. Nu har vi chansen att axla ledarrollen i den enorma transformation som behövs. Låt oss ta chansen.

Nämnda personer

Greta Thunberg

Klimataktivist
Pågående universitetsstudier

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00