KD vill se protest mot EU-krav på återställd natur: Vi måste markera här och nu

Miljö- och jordbruksutskottet kan under torsdagen sätta ner foten mot Bryssels förslag att restaurera naturmiljöer går för långt. ”Självklart är det ett behjärtansvärt mål. Men det arbetet ska genomföras av de som har kompetens på området och det har de inte i Bryssel” säger Kjell-Arne Ottosson (KD).  

Regeringens preliminära analys pekar på förslaget kan medföra negativ påverkan på 
virkesförsörjningen och andra råvaror från jord- och skogsbruket.<br>
Regeringens preliminära analys pekar på förslaget kan medföra negativ påverkan på virkesförsörjningen och andra råvaror från jord- och skogsbruket.
Foto: Altinget
Jacob Hederos

Naturskyddsföreningen och WWF har i ett öppet brev uppmanat riksdagspartierna att backa upp det förslag till EU-förordning, som syftar till att genom både mål och krav återställa flera naturtyper. Förslaget motiveras bland annat av behovet att leva upp till fågeldirektivet och art- och habitatdirektivet.

– Många av hoten mot den biologiska mångfalden är gränsöverskridande, vi har en gemensam miljöpolitik och en nuvarande lagstiftning som även gäller för skogsmark. Nu måste svenska politiker ta ansvar och stödja lagförslaget hela vägen, säger Gustaf Lind, generalsekreterare hos WWF, i ett uttalande.  

Men på flera håll i den svenska riksdagen har initiativet från EU-kommissionen ansetts gå för långt. En protest mot att lagförslaget bryter mot subsidiaritetsprincipen – särskilt i relation till att skogspolitiken ska hanteras nationellt – är därför med på ärendelistan vid det extrainsatta mötet i miljö- och jordbruksutskottet under torsdagen. Och även i S-regeringens egen preliminära analys av förslaget så är inte tongångarna särskilt positiva.

Altinget logoMiljö och Energi
Vill du läsa artikeln?
Som prenumerant på Altinget miljö och energi får du initierad nyhetsbevakning och en levande sakpolitisk debatt.
Läs mer om priser och prenumerationsvillkor här.
0:000:00