KD vill se protest mot EU-krav på återställd natur: Vi måste markera här och nu

Miljö- och jordbruksutskottet kan under torsdagen sätta ner foten mot Bryssels förslag att restaurera naturmiljöer går för långt. ”Självklart är det ett behjärtansvärt mål. Men det arbetet ska genomföras av de som har kompetens på området och det har de inte i Bryssel” säger Kjell-Arne Ottosson (KD).  

Regeringens preliminära analys pekar på förslaget kan medföra negativ påverkan på 
virkesförsörjningen och andra råvaror från jord- och skogsbruket.<br>
Regeringens preliminära analys pekar på förslaget kan medföra negativ påverkan på virkesförsörjningen och andra råvaror från jord- och skogsbruket.
Foto: Altinget
Jacob Hederos

Naturskyddsföreningen och WWF har i ett öppet brev uppmanat riksdagspartierna att backa upp det förslag till EU-förordning, som syftar till att genom både mål och krav återställa flera naturtyper. Förslaget motiveras bland annat av behovet att leva upp till fågeldirektivet och art- och habitatdirektivet.

– Många av hoten mot den biologiska mångfalden är gränsöverskridande, vi har en gemensam miljöpolitik och en nuvarande lagstiftning som även gäller för skogsmark. Nu måste svenska politiker ta ansvar och stödja lagförslaget hela vägen, säger Gustaf Lind, generalsekreterare hos WWF, i ett uttalande.