KD håller fast vid energiuppgörelse

ENERGIUTSPEL. KD har inga planer på att lämna energiöverenskommelsen, men välkomnar ändå Moderaternas utspel om kärnkraften, enligt partiets energipolitiska talesperson Camilla Brodin. Centerns Rickard Nordin däremot kallar M-kravet på att omförhandla Energiöverenskommelsen för "anmärkningsvärt".

Kristdemokraterna ser inga problem med att gå Moderaterna till mötes och ändra skrivningen i energiöverenskommelsen om "100 procent förnybart elsystem" till "100 procent fossilfritt elsystem", enligt partiets utspel i en debattartikel i Dagens Industri. Samtidigt så ser partiet inte heller några hinder för kärnkraften i den nuvarande skrivningen i den blocköverskridande överenskommelse som till sommaren fyller tre år.

– Vi skulle gärna vara med på ett sådant mål. Samtidigt har vi ju gjort tolkningen av energiöverenskommelsen att där inte finns något stoppdatum för kärnkraften. Vi är de enda som verkligen stått upp för den ståndpunkten. De andra partierna har varken sagt bu eller bä, säger KD:s energipolitiska talesperson Camilla Brodin till Altinget.

Moderaterna anser att energiöverenskommelsens mål att elproduktionen år 2040 ska vara 100 procent förnybar står i konflikt med det faktum att där inte finns något stoppdatum för kärnkraften. "Målet om 100 procent förnybart bör därför bytas mot ett mål om ett 100 procent fossilfritt elsystem." skriver partiet i debattartikeln.

Login