Kärvande förhandlingar om konsumtionsbaserade utsläpp drar ut på tiden

Miljömålsberedningens arbete med att ta fram mål och åtgärder för att styra de konsumtionsbaserade utsläppen ser inte ut att avslutas som planerat den 28 februari. På torsdagen tar regeringen ställning till den parlamentariska beredningens begäran om förlängd tid. ”Hade vi inte haft något hopp så hade vi inte begärt förlängning.” säger ordförande Emma Nohrén till Altinget.

<div>Utrikesflyget omfattas idag inte av klimatmålen, men skulle kunna göra det som en följd av beredningens arbete. <br></div>
Utrikesflyget omfattas idag inte av klimatmålen, men skulle kunna göra det som en följd av beredningens arbete.
Foto: Pixabay
Jacob Hederos

Vid torsdagens sammanträde ska regeringen ta ställning till Miljömålsberedningens begäran om förlängd tid till den 31 mars. Enligt uppgifter till Altinget kommer regeringen att besluta enligt beredningens begäran.

I den hemställan som beredningens ordförande skickade in i början av februari skrev Emma Nohrén att ”utredningsdirektiven ni ber oss besvara är komplexa och det är ett pionjärarbete, inget annat land har tidigare gjort detta. Det finns en samlad vilja från beredningens ledamöter att lösa ut de återstående frågorna och vi hoppas därför att vi kan få ytterligare en månad till på oss för att genomföra detta viktiga arbete.”

Hur har arbetet sett ut de senaste veckorna efter att ni begärde förlängt?

Altinget logoMiljö och Energi
Vill du läsa artikeln?
Som prenumerant på Altinget miljö och energi får du initierad nyhetsbevakning och en levande sakpolitisk debatt.
Läs mer om priser och prenumerationsvillkor här.
0:000:00