Jordbruksverket påtvingas hjälp med ekonomin

KOSTNADSKONTROLL. Jordbruksverket har larmat om ett akut behov av ökat förvaltningsanslag nästa år. Landsbygdsminister Jennie Nilsson (S) svarar med att ge myndigheten en ekonomisk överrock i form av Ekonomistyrningsverket.

Utan ett rejält ökat förvaltningsanslag nästa år kommer inte Jordbruksverket att klara sitt uppdrag, varnar myndigheten i sitt budgetunderlag för åren 2021-2023 som skickades till regeringen i slutet av februari.

– Vi har redovisat väldigt tydligt vad som krävs inför nästa jordbrukspolitiska programperiod, att det innebär en enorm stor risk att minska vårt förvaltningsanslag, säger generaldirektör Christina Nordin till Altinget.

Nu reagerar regeringen och landsbygdsminister Jennie Nilsson (S) – genom att tillsätta en ekonomisk överrock i form av ett uppdrag till Ekonomistyrningsverket att se över Jordbruksverkets anslagshantering och prognoser med fokus på EU-medel och förvaltningsanslag.

Login