Jens Holm (V) ordförande i trafikutskottet

RIKSDAGEN. Vänsterpartiets klimatpolitiska talesperson Jens Holm (V) blir ordförande i riksdagens trafikutskott. 

Jens Holm anser att hans viktigaste uppgift i utskottet blir minska utsläppen av växthusgaser i linje med klimatmålet för år 2030. 

– Transportsektorn är det område där det anses svårast att minska utsläppen. Samtidigt står vi inför en revolution med elbilar och intresset för att cykla och resa kollektivt ökar. Det innebär att vi behöver bygga ut kollektivtrafiken, cykelinfrastrukturen och se till så att fordonsflottan blir fossilfri, säger Jens Holm som även är Vänsterpartiets klimatpolitiska talesperson, i ett pressmeddelande. 

 

Login