Införsel av jakttroféer kan sekretessbeläggas

I framtiden kan Anders Borg, Zlatan Ibrahimovic, Felix Herngren och andra kända jägare slippa stå till svars för att ha jagat lejon, zebror och babianer i Afrika. Artskyddsutredaren Lars Tysklind föreslår att personuppgifterna i importtillstånd för jakttroféer ska kunna beläggas med sekretess.

Felix Herngren ska ha importerat jakttroféer av babian från Afrika och var en av flera kända personer som uppmärksammades i Expressen. Men rapporteringen ska inte ha påverkat Artskyddsutredningens ställningstagande, enligt utredaren.
Felix Herngren ska ha importerat jakttroféer av babian från Afrika och var en av flera kända personer som uppmärksammades i Expressen. Men rapporteringen ska inte ha påverkat Artskyddsutredningens ställningstagande, enligt utredaren.Foto: TT
Johanna Alskog

Nyligen rapporterade Expressen, i ett samarbete med Djurrättsalliansen, om ett antal kända personer som fört in jakttroféer från jaktresor i Afrika. Bland annat uppmärksammades det att Felix Herngren fört in troféer från babian och Anders Borg ska ha fört hem skinn från zebror han skjutit. Uppgifterna kommer från de tillstånd för import av jakttroféer som krävs för arter som omfattas av Cites-förordningen. Tillstånd som beviljas av Jordbruksverket.

Men i framtiden kan uppgifterna om vem som för hem troféer från babianjakt i Afrika, björnjakt i Kanada eller annan jakt utanför Sveriges gränser bli hemliga. I Artskyddsutredningen, som nyligen lämnades över till miljöminister Per Bolund (MP), föreslår utredaren Lars Tysklind att personuppgifterna i tillstånden ska kunna sekretessbeläggas. Men det är inte av hänsyn till kända personers kontroversiella jaktresor, enligt Tysklind.

– Det har vi inte resonerat kring överhuvudtaget. Det är inte någon grund som jag har haft med, säger han till Altinget.

Stöldbegärliga troféer

Skälet är att jakttroféerna är stöldbegärliga. Att allmänheten kan begära ut namn och adress till privatpersoner som har fått importtillstånd från Jordbruksverket ökar risken att dessa personer utsätts för stölder. Stölderna kan i sin tur bidra till ökad illegal handel och i förlängningen bidra till ökad efterfrågan på djurdelar från skyddade arter, lyder resonemanget i utredningen som särskilt nämner noshörningshorn och elfenben.

Lars Tysklind betonar att införsel med tillstånd är legal, men att troféerna är stöldbegärliga. Huruvida det förekommit att personer vars uppgifter har lämnats ut också har blivit utsatta för inbrott eller liknande framgår inte i utredningen. Det vet inte heller Lars Tysklind.

– Det kan jag inte svara på, men vi har fått uppfattningen om att det är ett problem, säger han och tillägger att frågan har uppstått under utredningens möten med expertgruppen.

Kritik från Djurrättsalliansen

Daniel Rolke är ordförande för Djurrättsalliansen. Organisationen har systematiskt begärt ut importtillstånden från Jordbruksverket. Han kritiserar utredningens förslag och anser att det fortsatt bör vara öppna kort som gäller. 

6000 djurarter

Jakttroféer från arter som omfattas av skydd enligt Cites-förordningen kan importeras om de har införskaffats på laglig väg och uppfyller alla krav från både ursprungs- och mottagarland. Ansökan om tillstånd hanteras av Jordbruksverket.

Artskyddsutredningen föreslår att en bestämmelse ska införas som medger sekretess för namn, adress och andra kontaktuppgifter.

Cites står för Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora.

Cites omfattar cirka 6 000 djurarter och 30 000 växtarter.

– Troféjakt är kontroversiellt och många föredrar att vara anonyma. Men vi tycker det finns ett problem med att införa sekretess, man bör kunna granska de här personerna, säger han till Altinget och fortsätter:

– Även om det är lagligt, är det inte acceptabelt ur en etisk syvinkel. Det rör sig ofta om djur som är hotade eller har olika hotgrader. Därför anser vi att man bör kunna granska folk som åker iväg och jagar.

Det är inga stora antal jakttroféer det rör sig om som importeras från jägare som har varit utomlands. Under perioden 2017-2019 rörde det sig om tillstånd för införsel av totalt 74 djur, enligt Rolke.

– Det är dyra jakter, så det är ganska få förunnat att åka på troféjakt, om man säger så, säger han.

Läs också

Nämnda personer

Lars Tysklind

Ordförande Miljömålsberedningen, ledamot kommunfullmäktige (L) Strömstad kommun, ledamot i regionfullmäktige i Västra Götaland, ledamot i partistyrelsen (L)
Tandläkare (Tandläkarhögskolan i Göteborg, 1977)

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00