"Horsstensleden vore ren kapitalförstöring"

SLUTREPLIK. Att spränga fram en ny farled för kryssningsfartyg genom Stockholms skärgård skulle sannolikt ge ökade vinster för kryssningsbranschen. Men det finns olika sorters värden och här det stora och viktiga naturvärden som står på spel, skriver sju marina forskare i replik till Svensk sjöfart.

Tina Elfwing, föreståndare för Stockholms universitets Östersjöcentrum
Christoph Humborg, professor i kustzonens biogeokemi och vetenskaplig ledare, Stockholms universitets Östersjöcentrum
Bo Gustafsson, docent i oceanografi och enhetschef för Baltic Nest Institute, Stockholms universitets Östersjöcentrum
Magnus Breitholtz, professor i ekotoxikologi och prefekt för ACES, Stockholms universitet
Christina Rudén, professor i regulatorisk ekotoxikologi och toxikologi, Stockholms universitet
Alf Norkko, professor i marinekologi vid Tvärminne Zoologiska Station, Helsingfors universitet
Lena Kautsky, professor emeritus i marin botanik, Stockholms universitet
Martin Jakobsson, professor i marin geologi och geofysik, Stockholms universitet
Sofia Wikström, docent i marinekolog, Stockholms universitets Östersjöcentrum

Att spränga fram en ny farled för kryssningsfartyg i ett av de sista orörda områdena i Stockholms ytterskärgård skulle sannolikt innebära ökade vinster för kryssningsbranschen. Det är dock viktigt att komma ihåg att det finns olika sorters värden, och i diskussionerna om den så kallade Horsstensleden är det framför allt de stora och viktiga naturvärdena som står på spel.

Mer än en kryssningsbiljett

Havsområdet kring Horssten och Rödkobbsfjärden hyser stora naturvärden både ovan och under ytan. Dessutom bildar den orörda naturen ett viktigt referensområde, som det inte finns särskilt många kvar av i skärgården i dag. Dessa värden är betydligt svårare att prissätta än exempelvis en kryssningsbiljett, eftersom de omfattar så mycket mer.

Förutom vinster som kan knytas direkt till exempelvis miljön, havsforskning och turism, handlar frågan också om hur vi värderar och förvaltar det naturen har givit och kan fortsätta ge oss människor, och hur mycket av dessa värden som vi vill kunna lämna vidare till våra barn och kommande generationer.

Ren kapitalförstöring

Ur det perspektivet blir byggandet av denna farled ren kapitalförstöring. Att spränga och muddra bort två miljoner ton kobbar, skär och undervattensfauna i denna orörda skärgårdsmiljö är ett oåterkalleligt ingrepp, som inte går att ångra. När det väl har gjorts är områdets stora naturvärden förlorade för alltid.

Forrige artikel Svensk Sjöfart: Därför vill vi se en funktionell Horsstensled Svensk Sjöfart: Därför vill vi se en funktionell Horsstensled Næste artikel "Agenda 2030 kräver tydligare parlamentarisk förankring"
Konflikterna i industrins färdplaner mot fossilfritt

Konflikterna i industrins färdplaner mot fossilfritt

FOSSILFRITT. Den växande högen av färdplaner från industrisektorerna sätter press på politiken att sätta ner foten i flera frågor. Det gäller inte bara striden om biodrivmedlen eller hur elnätet och elproduktionen ska klara av de ökande behoven.