Debatt

Greenpeace: "Hög tid svenska regeringen sätter press på Norge"

DEBATT. Svenska regeringen borde agera som en god granne och sätta press på norska regeringen att leva upp till Parisavtalet. Det skriver Truls Gulowsen, chef för Greenpeace Norge som har stämt norska staten för att ha öppnat ett helt nytt område för oljeborrning i Arktis.

Truls Gulowsen, chef för Greenpeace Norge, uppmanar svenska regeringen att sätta press på Norge att stoppa oljeexpansionen i Arktis.
Truls Gulowsen, chef för Greenpeace Norge, uppmanar svenska regeringen att sätta press på Norge att stoppa oljeexpansionen i Arktis.Foto: Greenpeace
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Norge var bland de allra första att skriva under, och ratificera, FN:s globala klimatavtal i Paris, och lovade därmed att göra vad de kan för att begränsa klimatförändringarna. Men bläcket på Parisavtalet hann knappt torka innan de, bara några veckor senare, delade ut helt nya tillstånd att borra efter mer olja i ett smältande Arktis.

På väg till domstol

Den norska regeringen har alltså för första gången på 20 år öppnat ett helt nytt område för oljeborrning i norska Arktis, vilket i förlängningen innebär enorma risker för människor och miljö runt om i världen. Därför tar Greenpeace Norge, tillsammans med den miljöorganisationen Natur og Ungdom, norska regeringen till domstol.

Norska regeringen kommer hävda att “ingen utvinner olja renare än norska statliga Statoil” och “om inte vi gör det kommer någon annan göra det sämre” vilket är samma påståenden som vi hör från andra delar av världen och vilka gör detsamma då klimatet inte kommer märka någon skillnad när oljan förbränns och hamnar i vår atmosfär.

Norska regeringen kommer också hävda att norsk välfärd är beroende av norska oljepengar, även om endast tio procent av arbetskraften finns inom den redan krympande oljesektorn och det faktum att Norge var en avancerad välfärdsstat redan före 1968 när oljeutvinningen tog fart.

Allians mot oljeexpansionen

Lyckligtvis utmanas dessa idéer nu av fackföreningar, miljöaktivister och religiösa ledare som har bildat en allians kallad “Broen til Framtiden” för att få Norge ur sitt oljeberoende innan det är för sent. Tillsammans ställer de krav på ett stopp för nya oljefält och en kontrollerad avveckling av oljeindustrin i kombination med ansträngningar för att skapa gröna jobb. Dess inflytande märks redan i debatten inför det kommande stortingsvalet i september, där allt fler argumenterar för att Norge behöver omställning, inte nya oljefält.

Norge är i dag ett av världens mest progressiva länder när det gäller att sätta nya elbilar på marknaden. I januari i år drevs hela 37 procent av alla nya privatfordon av el. Detta borde ju ge norska regeringen en fingervisning om var framtiden ligger, men istället bleknar nyttan med den växande elbilsflottan när det står klart att norska staten även är världens sjunde största exportör av koldioxidutsläpp.

Vi förstår att världen inte kommer kunna sluta bränna olja i morgon och menar att befintliga oljebrunnar och gasfält kan tillåtas fortsätta sin naturliga utfasning, om vi använder den här tiden till att ersätta dem med förnybar energi. Men vi har inte råd att öppna upp nya oljefält, vilka kommer att påskynda en pågående klimatkatastrof av smältande isar, översvämningar, tyfoner och bränder, och orsaka enormt lidande runt om i världen.

Klimaträttsfall med internationell bevakning

I Norge kallas den kommande rättsprocessen mot norska staten “Klimaträttsfallet” och utkomsten har potential att sätta ett internationellt prejudikat för klimaträttvisa runt om i världen. I Oslo tingsrätt i november kommer vi att argumentera för människors rätt till en hälsosam och säker miljö, som faktiskt står uttalad i den norska grundlagen §112:

“Alla har rätt till en miljö som säkerställer hälsan och till en natur där produktionskapacitet och mångfald bevaras. Naturens resurser skall fördelas på grundval av ett långsiktigt och mångsidigt övervägande som skyddar denna rätt även för kommande generationer.”


Resultatet påverkar alla

Vi utgår från att den svenska regeringen även vill ha ett fossilfritt grannland.

Vinner vi i rätten och stoppar norska regeringens planer, så skulle det skicka en enormt viktig signal runt om i världen om att det är fullt möjligt att hålla regeringar ansvariga för sina löften för vår miljö och vårt klimat. Vad som sker i en domstol i Oslo kommer att påverka oss alla, inte bara norrmännen. Klimatförändringar har inga nationella gränser.

Sverige måste sätta press på Norge

Den svenska regeringen har högtidligt deklarerat att Sverige ska bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer. Det är ett progressivt och modigt beslut som behöver spridas till andra länder. Vi utgår från att den svenska regeringen även vill ha ett fossilfritt grannland. Därför är det hög tid att svenska regeringen och svenska folket sätter press på den norska regeringen om att leva upp till sina löften i Parisavtalet, så att detta avtal inte riskerar att bli ännu en papperstiger.

Dokumentation

Debatt på Altinget

Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Vill du medverka i debatten? Kontakta debattredaktör Ola Hjalmarsson på [email protected]E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00