Han vill separera miljö och jordbruk i riksdagen

KORTNYTT. Riksdagsledamot Sten Bergheden (M) anser att miljöfrågorna får för mycket utrymme i miljö- och jordbruksutskottet. I en motion föreslår han att utskottsindelningen ska ses över.

Många politiker som brinner extra för miljön väljer miljö- och jordbruksutskottet. Följden blir att de näringspolitiska aspekterna av jord- och skogsbruk riskerar att prioriteras ned i utskottsarbetet, skriver riksdagsledamot Sten Bergheden (M) i en motion.

"Sveriges jord- och skogsbruk är motorn i landsbygdens möjligheter och utveckling och det är olyckligt att denna utveckling drabbas av en alltför snedvriden fokusering på miljöpolitiken, särskilt då det riskerar att äventyra världens miljövänligaste mat-och skogsproduktion." skriver Bergheden.

Sten Bergheden ser en lösning på problemet. Han föreslår att riksdagen ser över utskottsindelningen och inrättar ett särskilt utskott för miljöfrågor och ett särskilt utskott för jord- och skogsbruk. Jord- och skogsbruksutskottet skulle även kunna hantera landsbygdsfrågor, anser Bergheden.

Login