Gröna åtgärder borta från EU:s arbetsprogram: ”EU-kommissionen sviker sina egna löften”

Tidigare aviserade åtgärder för djurskydd, farliga kemikalier och hållbara livsmedel lyser med sin frånvaro i planen för vad EU-kommissionen ska lägga fram under sitt sista mandatår.

Nya EU-regler för
djurtransporter är på väg, men till miljöorganisationernas stora förtret finns inga spår av bredare
djurskyddsregler i EU-kommissionens nästa arbetsprogram.
Nya EU-regler för djurtransporter är på väg, men till miljöorganisationernas stora förtret finns inga spår av bredare djurskyddsregler i EU-kommissionens nästa arbetsprogram.Foto: Colourbox
Rikke Albrechtsen

BRYSSEL: Gröna organisationer och politiker har förgäves bläddrat igenom EU-kommissionens allra sista arbetsprogram efter en rad åtgärder som tidigare utlovats av EU:s högkvarter.

I den nya färdplanen för det sista året av den nuvarande kommissionens femåriga mandatperiod, som presenterades i veckan, nämns varken en efterlängtad reform av EU:s viktiga kemikalielagstiftning, Reach, eller en större reform av EU:s djurskyddsregler, som ordförande Ursula von der Leyen tidigare har aviserat.

Ett nytt förslag om hållbara livsmedel, som borde vara en viktig del av EU:s så kallade ”från jord till bord”-strategi, lyser också med sin frånvaro.

Detta leder till att danska EU-parlamentarikern Nikolaj Villumsen (Enhedslisten) anklagar EU-kommissionen för att svika sina löften.

”Det här är sista chansen för EU-kommissionen att presentera det som den har lovat. I stället kommer det nu att vara upp till nästa Europeiska kommission att göra det, men den måste först utses, organiseras och utarbeta ett eget arbetsprogram. Det innebär att vi sannolikt inte kommer att få se nya lagförslag inom dessa viktiga områden förrän tidigast 2025. Jag tycker att det är skandalöst”, säger han i ett uttalande.

Ett skandalöst politiskt beslut som bortser från vetenskap och medborgarnas önskemål

Faustine Bas-Defossez
EEB

”Upprörande” politiskt beslut

Den gröna paraplyorganisationen European Environmental Bureau (EEB) i Bryssel, som bland annat representerar danska och svenska Naturskyddsföreningen, kallar det ”ett allvarligt brott” mot vad kommissionen tidigare har förbundit sig till.

”Vi vet att reformen av Reach och djurskyddsrevisionerna var färdiga, och att Sustainable Food Systems Act också var på gång. Att offra dem är ett skandalöst politiskt beslut som bortser från vetenskap och medborgarnas önskemål till förmån för kortsiktiga valöverväganden”, säger Faustine Bas-Defossez, chef för natur, hälsa och miljö, i ett uttalande.

EU-kommissionens verkställande vice ordförande Maroš Šefčovič, som presenterade arbetsprogrammet för ledamöterna i Strasbourg, försvarade sig med att de förslag som redan aviserats i tidigare arbetsprogram inte kommer att nämnas igen. Han lovar att man fortfarande arbetar med dem.

Samtidigt medgav han dock att det inte är givet att de kommer att se dagens ljus.

När det till exempel gäller djurens välbefinnande bekräftade han att det för närvarande bara verkar finnas en liten del av det ursprungliga förslaget med när kommissionen lägger fram nya regler specifikt för djurtransporter i december. Å andra sidan är det oklart vad som kommer att hända när det gäller aspekter som rör till exempel djur i bur och den europeiska pälsindustrin, som också skulle ha varit en del av paketet.

Världens största kemikalielag

När det gäller uppdateringen av EU:s viktigaste kemikalielagstiftning från 2006 medgav kommissionens vice ordförande att det mycket väl kan bli en uppgift för nästa EU-kommission.

”Som ni vet är Reach den mest omfattande kemikalielagstiftningen i världen. Och ni vet också att det är en komplex uppgift att ändra den”, betonade Maroš Šefčovič, som varnade för att gå för fort fram eftersom en skärpning av reglerna skulle kunna riskera att slå mot ämnen som behövs i den gröna omställningen.

Kommissionen har dock fortfarande ett antal gröna åtgärder på sin dagordning. Ett paket om vindkraft är på väg ganska snart. Och efter jul kommer kommissionärerna att lägga fram både ett nytt klimatmål för 2040 och ett nytt initiativ för att säkerställa en hållbar vattenförsörjning i EU.

Andra initiativ bland de 15 nya i arbetsprogrammet är en ny europeisk rymdlag, nya initiativ mot människohandel och ett förslag till ett nytt europeiskt examensbevis.

Se alla kommande förslag här.

Artikeln har översatts från Altinget.dk

Nämnda personer

Maroš Šefcovic

Vice ordförande Europeiska kommissionen, ansvarig för kontakter mellan institutionerna och framtidsfrågor
Doktor i internationell lag (Comenius Uni. 2000)

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00