Debatt

Grön ungdom: Miljö- och klimatsatsningarna räcker inte

Trots regeringens satsningar räcker inte budgeten för att vi ska nå vår del av Parisavtalet och ställa om samhället. Framåt måste regeringen presentera fler åtgärder för att minska utsläppen och skydda vår natur. Klimatkrisen måste behandlas som den kris den är, skriver Grön ungdoms David Ling och Erik Wahlström.

”Trots att den här statsbudgeten kraftigt stärker miljö- och klimatarbetet är det alltså långt kvar. De tolv miljarder som presenterats räcker inte för att ställa om samhället.”
”Trots att den här statsbudgeten kraftigt stärker miljö- och klimatarbetet är det alltså långt kvar. De tolv miljarder som presenterats räcker inte för att ställa om samhället.”Foto: Armin Dröge/Regeringskansliet
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Det är inte bara med IPCC:s rapport om klimatförändringarnas konsekvenser i ryggen som regeringen har presenterat årets statsbudget. Sommarens värmeböljor och översvämningar har visat hur viktigt det är att vi agerar nu – eller allra helst för trettio år sedan.

När klimatkrisen gör sig alltmer närvarande måste statsbudgeten spegla allvaret. Att stoppa huvudet i sanden, vilket har varit strategin för klimatpolitiken i många decennier, duger helt enkelt inte.

Tolv miljarder räcker inte

Det kanske tydligaste exemplet på den politiska passiviteten är Sveriges klimatmål, som snarare är ett resultat av högerns vilja att bromsa klimatarbetet än av vad vetenskapen faktiskt kräver. De svenska klimatmålen är långt ifrån vad som krävs för att vi ska göra vår rättvisa del av klimatomställningen. Faktum är att målen väntas leda till mer än dubbelt så mycket utsläpp än vad som tillåts enligt Parisavtalet. Trots målens otillräcklighet når vi inte ens dem.

Miljöpartiet kan inte ingå i en regering som tillåter fortsatt urholkat skydd av vår natur.

Parallellt med klimatkrisen pågår även en artkris. Det låga skyddet av våra skogar har lett till skador på den biologiska mångfalden och försämrat skogarnas naturliga skydd mot extremväder och insektsangrepp. För att kunna lösa både klimat- och artkrisen måste därför skyddet av vår natur stärkas.

Det är uppenbart att Sveriges miljö- och klimatpolitik måste skärpas rejält. Vi måste nå netto noll utsläpp senast 2035. För att nå dit måste klimatskatterna och stödet till grön forskning och ett hållbart näringsliv höjas kraftigt. Vi måste omgående förbjuda fossil energi.

Trots att den här statsbudgeten kraftigt stärker miljö- och klimatarbetet är det alltså långt kvar. De tolv miljarder som presenterats räcker inte för att ställa om samhället. Pandemin har visat att det är möjligt för ett land med så låg statsskuld som Sverige att lånefinansiera satsningar som krävs för att hantera kriser – klimatkrisen ska inte vara ett undantag.

Krävs fler åtgärder

Grön Ungdom är inte nöjda. Det hade behövs flera åtgärder för att tackla klimatkrisen:

  • Satsa 100 miljarder på klimatinvesteringar. För att samhället ska ställa om i den takt som krävs för att förhindra klimatkatastrofen behövs omfattande satsningar på grön industri, forskning och infrastruktur. Genom att bland annat kraftigt utöka industri- och klimatklivet kan både utsläppen minska och konkurrenskraften stärkas. Klimatkrisen måste behandlas som den kris den är.
  • Skärp klimatskatterna och förbjud fossil energi. I takt med att fler hållbara lösningar tas fram, exempelvis i form av billigare elbilar och fler tåglinjer, måste klimatpolitiken skärpas. Det går inte längre att skylla på att det inte finns alternativ. Därför måste bensinskatten fördubblas till 2030, försäljning av nya fossilbilar förbjudas och flygskatten mångdubblas. Även den tunga industrin måste få skärpta hållbarhetskrav – inte konstitutionellt tveksamma särlösningar.
  • Stärk skyddet av skog och natur. Det är ingen hemlighet att MP och C strider om huruvida skogen, stränderna och vår natur ska skyddas eller bara vara ett led i en ohållbar produktionskedja. Samtidigt verkar Socialdemokraterna villiga att lova bort naturskyddet för fortsatt regeringsmakt. Det håller inte. Miljöpartiet kan inte ingå i en regering som tillåter fortsatt urholkat skydd av vår natur.

Trots regeringens satsningar räcker inte budgeten för att vi ska nå vår del av Parisavtalet och ställa om samhället. Framåt måste därför regeringen presentera fler åtgärder för att minska utsläppen och skydda vår natur. Annars riskerar vi att få en framtid där statsbudgetar är ett minne blott.

Nämnda personer

David Ling

Språkrör Grön ungdom
Kurser i statsvetenskap

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

Altinget logo
Stockholm | Köpenhamn | Oslo | Bryssel
Politik på allvar
AdressJohannesgränd 1111 30 StockholmRedaktionen+46 (0)8 12 13 14 24[email protected]Prenumerationsärenden+46 (0) 73 529 99 09[email protected]Org.nr. 556980-5269
Chefredaktör och ansvarig utgivare:Sanna RaymanCFOAnders JørningKommersiell direktörLars GrafströmVdChristoph NørgaardOrdförande och utgivareRasmus Nielsen
Copyright © Altinget, 2024