Greenpeace vägrar arbetsgivaravgift för klimatet

KORTNYTT. AP-fonderna bidrar till att steka planeten genom att placera svenska folkets pengar i fossilindustrin. Det anser Greenpeace Sverige som nu vägrar att betala in den del av arbetsgivaravgiften till Skatteverket som utgör den statliga pensionen.

Under onsdagen meddelade Greenpeace Sverige att de inte kommer att betala den del av arbetsgivaravgiften som går till den statliga pensionen. Detta då de anser att den gemensamma pensionen går till verksamhet som inte är klimatanpassad.

De allmänna pensionsfonderna (AP-fonderna) hade under 2017 insättningar i bland annat fossilindustrin vilket Greenpeace Sverige anser går emot Sveriges miljömål och Parisavtalet. Nu kräver Greenpeace Sverige att det införs en policy och en plan mot AP-fondernas insättningar inom kol-, olje- och gasindustrin. 

– De statliga AP-fonderna har ett självklart ansvar att se till att Sverige lever upp till internationella avtal, lagar och klimatpolitiska ambitioner. Miljardinnehav i några av de företag som är de största bidragande orsakerna till klimatförändringarna är inte att ta det ansvaret, säger Frode Pleym, chef för Greenpeace Sverige, i ett pressmeddelande.

Fram tills AP-fonderna har infört en policy och plan mot insättningar av den gemensamma pensionen inom kol-, olje- och gasindustrin kommer Greenpeace sätta pengarna till den allmänna pensionen på ett skyddat konto.

Greenpeace kan räkna med kronofogden

Ett underskott på skattekontot kommer att leda till att Skatteverket skickar ut ett betalningskrav, nästa steg är att det går vidare till Kronofogdemyndigheten för utmätning, enligt Yngve Gripple, rättslig expert på Skatteverket.

Vägran att betala är civil olydnad, en metod som Greenpeace återkommande använder sig av.

– Vi är fullt beredda att argumentera för vad vi har gjort i en rättslig process, säger Frode Pleym till Altinget.

Fokus nu borde ligga på att AP-fonderna placerar svenska folkets pengar så att de bidrar till att "steka planeten", enligt Frode Pleym. Inte på att Greenpeace inte betalar in de avgifter organisationen är skyldig att betala.

Forrige artikel Cañetes högra hand om balansgången kring EU:s energimål Cañetes högra hand om balansgången kring EU:s energimål Næste artikel Mycket oklart trots nya eko-regler på plats Mycket oklart trots nya eko-regler på plats