Debatt

"Gör satsningar med fokus på ny teknik och gröna jobb"

DEBATT. Vi har inte råd att tappa fart. Tendens som finns i pandemin, som en katalysator att ställa om, måste uppmuntras av aktiv finanspolitik mot företag och infrastrukturella förstärkningar. Det skriver Per Klingbjer och Kristofer Jervinge, Naturvetarna.

Foto: Pixabay
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.
Per Klingbjer
Förbundsdirektör, Naturvetarna
Kristofer Jervinge
Utredare, Naturvetarna


I slutet av år 2011 publicerades en studie om lärdomar från finanskrisen 2008, av PA Consulting Group och The Economist. Undersökningen visar att de företag som klarade krisen bäst delade tre gemensamma strategier:

  • De identifierade hoten tidigare och agerade snabbare än sina konkurrenter
  • De hade en mer vetenskaplig approach till kostnadsreducering, som fokuserade på att reducera ineffektivitet
  • De såg krisen som en möjlighet snarare än ett hot, inte sällan en möjlighet till omställning.

Klimatpolitiska rådet konstaterar i sin rapport för år 2020 att befintlig klimat- och miljöpolitik inte räcker och lämnar därför rekommendationer till regeringen. Sveriges övergripande klimatmål är att, senast år 2045, inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser. Men nu är det inte läge att dra saker i långbänk. Omsätt rådets rekommendationer i konkret politik omgående. Regeringen måste agera snabbt och kraftfullt.

Viktiga förslag

Rådet nämner att branschvisa handlingsplaner för stegvist genomförande, uppföljning och uppdatering bör tas fram inom Fossilfritt Sverige. Detta går att göra omgående och bör åtföljas av riktade subventioner.

Ett annat förslag är att snarast fastställa en tidsplan för ett mer transporteffektivt samhälle och en snabbare elektrifiering. Även här bör resurser avsättas omgående som påskyndar omställningen.

Incitament behöver finnas för att förmå svenska företag att agera snabbt, genomtänkt och med fokus på omställning där det är lämpligt.

Per Klingbjer och Kristofer Jervinge
Naturvetarna

Att ”utveckla politiken för att stimulera och stödja (...) efterfrågan på utsläppsfria och mer resurseffektiva varor och tjänster” inhemskt bör också ske nu. Självförsörjningsgraden i livsmedelsproduktion och andra näringar behöver stärkas.

"Pandemin blir en katalysator"

Klas Eklund, professor i nationalekonomi, konstaterade tidigt att coronaviruset kan få globaliseringen att backa. Eklund har under krisen fortsatt att utveckla sina tankar kring den ekonomiska framtiden på andra sidan covid-19.

I en artikel i fPlus den 2 april uttrycker Eklund att han är övertygad att företagen kommer att satsa betydligt hårdare på automatisering, robotisering och digitalisering och att pandemin blir en katalysator för detta. Eklund ser också att en av pandemins effekter är återkomsten av starka nationalstater, parallellt med backande globalisering och på bekostnad av handel.

Måste finnas incitament 

Sverige har traditionellt värnat frihandel och internationellt utbyte och detta bör självfallet bestå. Vi är en liten nation som i hög grad är beroende av export. Däremot behöver regeringen nu vara motorn och hjälpa de svenska företagen att komma ut på bästa sätt på andra sidan krisen.

Incitament behöver finnas för att förmå svenska företag att agera snabbt, genomtänkt och med fokus på omställning där det är lämpligt.

"Grön transformation"

Tillsätt därför olika stimulanspaket riktade mot företag omgående med fokus på ny teknik, omställning och gröna jobb.

Sverige har inte råd att tappa fart, givet att vi är ett kunskapsintensivt samhälle som redan ligger i framkant. Här finns en möjlighet att vara loket, lägga rälsen och visa vägen i en fortsatt digital och grön transformation av vårt samhälle. Den tendens som finns i pandemin, som en katalysator att ställa om, måste uppmuntras av riktad och aktiv finanspolitik mot företag, individer samt infrastrukturella förstärkningar.Styr mot en hållbar framtid

Den satsning som har genomförts där stora medel tillförts högskolor och universitet, regionalt yrkesvux och yrkeshögskolan är positiv. Men regeringen behöver också påskynda och ge incitament så att individer ställer om sin kompetens, för att svara upp mot såväl en fördjupad digital som en grön omställning på svensk arbetsmarknad framöver.

Nu är det dags att våga vara visionär och att ge incitament, till såväl företag, individer samt de infrastrukturella förstärkningar, som krävs för att Sverige i krisens svallvågor ska kunna åstadkomma en omställning av samhället. Det är nu hög tid för Sverige att styra mot en mer hållbar framtid.

Nämnda personer

Per Klingbjer

Ordförande Svensk solenergi
fil. dr naturgeografi (Stockholms uni., 2004)

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

Altinget logo
Stockholm | Köpenhamn | Oslo | Bryssel
Politik på allvar
AdressJohannesgränd 1111 30 StockholmRedaktionen+46 (0)8 12 13 14 24[email protected]Prenumerationsärenden+46 (0) 73 529 99 09[email protected]Org.nr. 556980-5269
Chefredaktör och ansvarig utgivare:Sanna RaymanCFOAnders JørningKommersiell direktörLars GrafströmVdChristoph NørgaardOrdförande och utgivareRasmus Nielsen
Copyright © Altinget, 2024