Gemensamt initiativ för en hållbar vindkraftsutbyggnad

KORTNYTT. Energimyndigheten och Naturvårdsverket ska tillsammans ta fram en strategi för en hållbar vindkraftsuppbyggnad.

Strategin kommer se över vad som behöver utvecklas för göra en storskalig utbyggnad av vindkraftverk möjlig och hur utbyggnaden av vindkraftverk hanteras i dag. 

Läs också: De ska hitta bästa vägen för växande vindkraft

– Arbetet kommer att bli omfattande och kräver dialog och samarbete mellan många olika samhällsaktörer, men jag vet att det finns en vilja och ett driv i både näringsliv och offentlig sektor för att skapa ett långsiktigt hållbart energisystem och samhälle, säger Energimyndighetens generaldirektör Robert Andrén i ett pressmeddelande. 

Login