Debatt

Ge återvinningsbranschen rätt förutsättningar att sluta plastens kretslopp, Pourmokhtari

För att påskynda den cirkulära omställningen behöver förpackningar designas på ett sätt som förenklar insamling, utsortering och återvinning. Det skriver Peter Mellgren, grundare TMR.

”Klimatminister Romina Pourmokhtari (L) har klargjort att svenska företags innovation och teknikutveckling ska ges en central roll i den gröna omställningen.”
”Klimatminister Romina Pourmokhtari (L) har klargjort att svenska företags innovation och teknikutveckling ska ges en central roll i den gröna omställningen.”Foto: Wiktor Nummelin/TT
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Den svenska förpacknings- och avfallsbranschen genomgår stora förändringar. I januari trädde ett nytt regelverk för producentansvar i kraft, med nya och högre krav på hur företag, kommuner och vi som arbetar med återvinning ska samla in och hantera förpackningsavfall.

Hållbarhet vår tids konkurrensmedel

Sverige är ett föregångsland när det gäller återvinning av förpackningar. Men det finns stora utmaningar. Exempelvis har SVT nyligen rapporterat om att eldning av plast årligen orsakar utsläpp av 2,9 miljoner ton koldioxidekvivalenter, en stor del av våra totala utsläpp. Den siffran behöver minska. Vi ser lyckligtvis klara vägar framåt som är i linje med den nya regeringens ambitioner.

Ambitionerna illustreras kanske tydligast genom det nya ”superdepartement” för klimat- och näringslivsfrågor. Klimatminister Romina Pourmokhtari (L) har klargjort att svenska företags innovation och teknikutveckling ska ges en central roll i den gröna omställningen. Nyligen berättade regeringen med statsministern i spetsen att sektorsspecifika planer ska diskuteras på ett nationellt klimatmöte innan sommaren 2023.

I vår bransch arbetar vi varje dag för mer och bättre återvinning av förpackningar. En god nyhet för den cirkulära omställningen är att hållbarhet har blivit vår tids stora konkurrensmedel. Det blir allt tydligare i våra samtal med förpackningsproducenter. Som konkurrensutsatt producentansvarsorganisation bedöms vi på TMR utifrån hur effektivt vi kan sluta kretsloppet.

Främja en öppen avfallshanteringsmarknad

Det är dock en bra bit kvar till full cirkularitet. Nu krävs långsiktiga förutsättningar för de investeringar som kan skynda på utvecklingen. Vi ser tre viktiga områden där det finns goda möjligheter för superdepartementet att leverera, både i EU och nationellt:

  • Främja en marknad för återvunnet material. Om inte jungfrulig råvara i nya produkter faktiskt ersätts av återvunnet material så uppstår ingen klimatnytta. Klimatministern kan driva på för ökade krav på återvunnet material i fler nya produkter inom ramen för den pågående översynen av EU:s förpackningsdirektiv.
  • Uppmuntra design för återvinning. Förpackningar bör designas på ett sätt som förenklar insamling, utsortering och återvinning. Det kan exempelvis handla om enhetliga märkningar eller att inte blanda olika plastsorter i en och samma förpackning. Vi stöttar redan producenter med design för återvinning, men regeringen kan driva även denna fråga framåt i EU under ordförandeskapet.
  • Incitament för långsiktiga investeringar. Det är kostsamt att utveckla effektiva sorterings- och återvinningsprocesser. Branschen behöver goda förutsättningar för dessa investeringar och risken de innebär. En viktig del är att främja en öppen avfallshanteringsmarknad med god konkurrens. Regleringar i motsatt riktning, såsom det införande av ett monopol som bland annat FTI har efterfrågat, ökar risken för inlåsningseffekter, hämmar teknikutveckling och leder bort från cirkularitet.

Samverkan och en sund marknad är vägen framåt. Det finns en mångfald av privata och offentliga initiativ, företag och producentansvarsorganisationer som alla kraftsamlar för att sluta kretsloppet för plast och andra förpackningar.

Näringslivet vill driva omställningen

Ett av flera exempel på när det offentliga och det privata samspelat väl är vår nyöppnade plaståtervinningsanläggning i Ängelholm. Investeringen på 80 miljoner kronor var bland annat möjlig tack vare stöd från Naturvårdsverkets satsning Klimatklivet. Där kommer tiotusentals ton mjukplast att återvinnas, plast som i dagsläget nästan bara går till förbränning.

Förpackningar bör designas på ett sätt som förenklar insamling, utsortering och återvinning.

Klimatministerns nya helhetsgrepp vittnar om en god förståelse för näringslivets ambition att driva den gröna omställningen. Vi är optimistiska inför att detta kan omsättas till långsiktigt fungerande politik. Det nationella klimatmötet kan ge kraft att utveckla arbetet med att sluta kretsloppet. Att ge vår bransch möjligheter att investera innebär krav på oss att leverera – det är en taktik värdig ett superdepartement.

Nämnda personer

Romina Pourmokhtari

Klimat- och miljöminister (L)
Studier i statsvetenskap (Uppsala uni.)

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00